10 okt. 2015

Gud vid tidens ände

Professorn i fysik Ulf Danielsson samtalade under bokmässan med Kajsa Wejryd, fd ärkebiskopshustru och fd gymnasiechef i Uppsala. De träffades på Svenska kyrkans scen, som hade det utmärka namnet, Se människan, och talade om Danielssons senaste bok "Mörkret vid tidens ände".

Först är det uppfriskande att höra Danielsson flera gånger uttrycker att vetenskap måste kunna testas och mätas. Det blir en så klar kontrast mot Wejryds försök att bevara sin tro och samtidigt inte förneka vetenskapen. Hon säger "Du har svårt att tro att det är en Gud som ligger bakom det hela och jag kan säga att det här förklarar ju att det finns en Gud". Men dessa två ställningstaganden kan inte båda vara sanna samtidigt, om man nu inte har en ovetenskaplig, odefinierad syn på vad Gud är och då blir det ett uttalande utan meningsinnehåll. Men det verkar vara det som Wejryd menar, för när Danielsson säger att han som Harry Martinsson föredrar gåtan framför Gud, det vetenskapliga synsättet, så önskar hon både äta kakan och ha den kvar: "Det kanske är både Gud och gåtan".

Gud blir här mörkret som sig bortom vetenskapens nuvarande räckvidd.

9 okt. 2015

Alla har rätt att ha fel

Om yttrandefrihet och fritt tänkande - ett föredrag med Patrik Lindenfors

8 okt. 2015

Vilka är Halmstad moské?

Det är bra att det uppmärksammas Halmstads moské har en imam som kallar homosexualitet för ett virus. Organisationer som företräder en sådan syn ska fördömas och inte få något stöd av stat och kommuner.

En förvånande sak är dock det lilla intresse media visar för att berätta vilka Halmstads moské är: Vilka står bakom moskén? Vad har de för trosinriktning? Ingår de in någon islamsk samarbetsorganisation? Hur många medlemmar har församlingen? Är det överhuvudtaget en församling? Hur många besökare har moskén?

Detta är viktigt för att förstå hur utbredd och accepterad denna syn är bland islamska organisationer i Sverige. När inte journalister rapporterar om detta lämnas vi att dra våra egna slutsatser. Vissa kanske tänker att detta är en isolerad händelse som säger lite om islam i Sverige. Andra kan dra slutsatsen att detta är den rådande åsikten bland islamiska samfund.

Svaren på dessa frågor är inte lätta att hitta i nyhetsrapporteringen. Detta är vad jag fann.

Bakom Halmstads Moské står Islamiska barn- och kulturföreningen, och Jehad Karkoukli är kontaktperson för dem. Via Halmstads kommuns lokalbokning kan man se att föreningen registrerats av kommunen och att föreningen använt kommunens lokaler. Bland annat har de hyrt Örjanhallen vid sju tillfällen under sommaren, för att ha fredagsbönen i idrottshallen.

Halmstad kommun har berättat att föreningen fått bidrag på kommunen på cirka 50 000 kr per år, senaste åtta åren. Men inte i år eftersom föreningen inte uppfyllt alla krav. De har inte skickat in någon likabehandlingsplan. För den som vill gräva vidare här, så borde alla uppgifter om föreningen och deras bidrag gå att få ut från Halmstads kommun och det finns frågor att ställa kommunen. Hur kontrollerar de föreningar som ansöker om bidrag?

Ett tillfälle att granska Halmstad moské hade Hallandsposten när de i maj i år skrev om föreningens planer på att bygga en ny moské. Men detta gjordes inte. Den nu komprometterade youtube-videon med imamen Abu Muadh fanns redan då tillgänglig. Hallandsposten benämner då imamen som "känd". Snarare vore ökänd ett lämpligare epitet; exempel ur hans predikningar togs upp när Uppdrag granskning i april handlade om jihad i Göteborg och i januari påstod han att attacken mot Charlie Hebdo var en lögn, en bluff anordnad för att smutskasta muslimer.

I Hallandsposten står det att nuvarande moské rymmer 250 personer, men att det ofta kommer upp mot 400 och att det är både sunni- och shiamuslimer som går till Halmstad moské. Till svt hade de tidigare sagt att det kunde komma över 500 personer. På sin hemsida skriver de: "Från och med den 21/8 kommer vi gå tillbaka till att hålla Fredagskhutban i Halmstads Moské". De håller nu fredagsbönen i två grupper för att alla ska få plats. För att lösa lokalbristen hoppas de om två år ha en församlingslokal som rymmer 800-1000 personer, men kommun och politiker är nu rättmätigt tveksamma att sälja mark till moskébygget. I en av församlingens videor visas det inifrån den nuvarande moskén. Med 250 personer i den lokalen är det trångt och uppenbarligen finns det överhuvudtaget ingen plats för kvinnor.

Sveriges radio har kontaktat SST och fått reda på att Halmstad moské tillhör samarbetsorganisationen Sveriges Muslimska förbund och via den har de fått upp mot 150 000 kr i statligt stöd senaste fem åren. Senaste året var det 45 000 kr, vilket skulle innebära att de har cirka 750 medlemmar.

Vilken schattering inom islam moskén följer kan inte jag utläsa från deras hemsida. I år har de dock arrangerat en Dawah kurs med föreläsare från ett dawahteam i Göteborg. Dawahrörelsen arbetar aktivt med att sprida islam till icke-muslimer och utbildar för detta ändamål predikanter. De är vad jag förstått salafister. På en video från kursen kan man se hur de vänder sig till i huvudsak unga män. Det finns misstankar att det ur den rörelsen rekryteras ISIS-krigare. Lyssna på halmstadsimamen Abu Muadhs predikan om Jihadens status: "sök döden, du får livet".

Avslutningsvis, det sägs två intressanta saker av Åke Göransson, generalsekreterare för SST. Först att SST redan i slutet på förra året fick reda på klippet där imamen säger att homosexualitet är ett virus. Då startade myndigheten en utredning. Den utredningen borde presenteras. Ännu en uppgift för journalisterna.

Sedan säger Åke Göransson att han rekommenderat Sveriges Muslimska förbund att inte betala ut några statsbidrag till Halmstad. Om detta är statens ställningstagande, så bör det redas ut om det är det hatiska uttalandet som är problemet, eller om det är synen på homosexuella som något som inte är förenligt med islam som är det problematiska. Är det det senare, så finns det många samfund som inte ska ha statligt stöd. Vilket vore helt rätt.

Donald Trump blir förtrolladDet finns efter detta inga möjligheter att Donald Trump inte blir USA:s nästa president. Om inte ... törs vi hoppas på ... kanske möjligen ... Harry Potter kan en motbesvärjelse?

7 okt. 2015

Oacceptabelt med så kallade oskuldskontroller

Det är oerhört bra att tv-programmet Kalla Fakta granskade och avslöjade att så kallade oskuldskontroller förekommer i Sverige och i skattefinansierad sjukvård. Det är också utmärkt att reaktionerna på detta blivit ett massivt fördömande av ansvariga politiker.

I Stockholms läns landsting har sju partier gjort ett gemensamt uttalande:
Vi accepterar inte så kallade oskuldskontroller i sjukvården; dessa har inget med vård att göra utan är ett sätt att kontrollera unga kvinnors liv. Tvång av det slag som TV4 visat är fullständigt förkastligt och vi förväntar oss att berörda vårdgivare vidtar kraftfulla åtgärder för att stoppa detta. Landstingets medel får under inga omständigheter användas till den här typen av undersökningar.
Anna Starbrink (FP), hälso- och sjukvårdslandstingsråd, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd, vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd
Karin Fälldin (C), gruppledare hälso- och sjukvårdsnämnden
Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd
Susanne Nordling (MP), oppositionslandstingsråd
Håkan Jörnehed (V), oppositionslandstingsråd
Förhoppningsvis leder detta till regler och instruktioner i samtliga landsting förtydligas och att även lagstiftningen ses över. Oskuldskontrollerna är en del av de traditioner som upprätthåller barn- och tvångsgifte, samt hedersnormer. Samhället måste på alla sätt motarbeta dessa traditioner.

Imam kallade homosexualitet för virus - polisanmäld av RFSL

Från gårdagens SVT Nyheter:
Under en föreläsning, som är inspelad på video, pratar imamen om barnuppfostran.
– Din son ska ha ett bra immunförsvar, jag kallar det för immunförsvar. Det finns många virus, säger imamen i inspelningen och räknar bland annat upp homosexualitet.
Halmstads moské säger till Sveriges Radio att de har fortsatt fullt förtroende för sin imam. 
[...]
Generalsekreteraren för Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Åke Göransson, kommer att rekommendera Sveriges muslimska förbund att inte betala ut fler ekonomiska bidrag till Halmstads moské.
– Vad som händer nu är att vi försöker få tag på ledningen för Sveriges Muslimska förbund för att ta reda på vad som gäller i Halmstad. Jag rekommenderar dem att inte betala ut några statsbidrag till Halmstad.
RFSL har polisanmält imamen. Att moskén inte får fortsatta skattepengar till sin verksamhet är det minsta man kan begära.

Efter Uppdrag Granskning, Birgitta Ohlsson (FP): Dra in läkarlegitimationen!

"Vetenskapen bakom så få vargar som möjligt"


Min kollega Johan Lind skriver på sin blogg om vetenskapen bakom den förda vargpolitiken - och ovetenskapen. Nu har miljöminister Åsa Romson gått ut och sagt följande:
Nu är det för första gången fastslaget på vetenskaplig grund vad som är gynnsam bevarandestatus. Förra gången bestämde den dåvarande regeringen på politisk grund att 270 var detsamma som gynnsam status, säger miljöminister Åsa Romson (MP).
Verkligen?

Johan Lind går igenom evidensläget och visar var siffran kommer ifrån - det handlar om en isolerad forskargrupp som kommit fram till den i en statlig utredning. Frågan om hur många vargar som behövs är en genuint svår fråga, men hur miljöministern kan ställa sig bakom en siffra som ligger långt under alla andra forskargruppers uppskattningar är en gåta.
I fallet vargantal säger alla utredare och internationella experter, utom en grupp, 450 till 1000 vargar, som kortsiktigt mål. Alla vet att ett långsiktigt mål ligger mycket högre, vetenskapligt.

Läs Johan Linds inlägg och låt er förfasas över ovetenskapligheten i den förda politiken.

Humanistiska ceremonier

Före detta ordföranden i Humanisterna, Mikael Göransson föreläste om ceremonier, med tonvikten på begravningar, för Humanisterna i Kalmar. Det blev också en hel del historia om den organiserade humanismens i Sverige och Norge.

6 okt. 2015

Nytt poddavsnitt: #141 – Radio Houdi rensar inboxen
Nytt avsnitt och denna gång rensar John och Anders inboxen på alla mail som inkommit från lyssnarna.
John flög högt med två fantomer och Anders har sett Roger Waters film The Wall på bio. Richard Herrey vann över Aftonbladet gällande rasistuttalande som Radio Houdi tog upp i avsnitt #132.
Vatikanen sparkar präst för att denne var homosexuell (och och kanske för att han hade sex med vuxen man i stället för små pojkar). Skolskjutningen i Oregon fick bitter eftersmak på många sätt.
Vi tömmer inboxen på allt och pratar om bland annat hur bör man kunna sprida askan efter kremerade? Blodmånen, Katrin Zytomierskas trampande i klaveret, selfies, Hitchens om Moder Teresa, hur Siri räddar liv, IMAX-bio och mycket mer.
Vi avslutar med en fantastisk dokumentär där en fd muslim berättar själv om sin väg till ateism.
Mailboxen gapar nu tom efter detta avsnitt.

Mellanöstern behöver en sexuell revolution

Mona Eltahawy är en muslimsk feminist som kämpar för kvinnors rättighet, inifrån Egypten.

5 okt. 2015

"Secularism is sexy"

Internationella humanistunionen (IHEU) uppmanade i september FN:s råd för mänskliga rättigheter att nyttja sekularism som ett medel för att försvara mänskliga rättigheter.

"Sekulär demokrati är nödvändigt för att garantera inkludering och försäkra de fyra principerna som underbygger mänskliga rättigheter: frihet, jämlikhet, värdighet och universalism."

Läs hela talet hos IHEU eller se det på UN Web TV, punkt 13 (26:22).

År noll, nutid och framtid

Ian Buruma intervjuades i radioprogrammet OBS om europeisk identitet och framtiden för europeiska idéer. I radioprogrammet sändes också en essä om hans senaste boken År noll. År 0 är 1945 och efter 2:a världskriget berättar författaren att det fanns en kollektiv idealism och en hunger för förändring.

Tidigare har Buruma skrivit intressanta böcker, t.ex. Occidentalism, om den fientliga syn mot västerlandet som finns och odlas i "orienten", och Att tämja gudarna, om spänningarna mellan det sekulära och det religiösa i Europa, USA, Kina och Japan.

På bokmässan samtalade Ian Buruma med KG Hammar.

4 okt. 2015

Passion för frihet?

Vid en konstutställning i London om yttrandefrihet arrangerat av Passion for freedom stoppades ett verk från att visas upp. Det var polisen som ingrep i preventivt syfte, då verket bedömdes som "potentiellt provocerande".

Var det detta verk av Jamie McCartney, Great-Wall-Of-Vagina?

Nej. Det niometer långa verket med avgjutningar av 400 kvinnors kön var okej.

Var det videon med Kubra Khademi?

Nej. Den 8 minuter långa videon av henne där hon trakasseras när hon går igenom Kabul i rustning, i protest mot att kvinnor sexuellt trasseras, uppfattades inte som potentiellt provocerande.

Verket som stoppades av polisen var istället Isis Threaten Sylvania.

Det handlade om sju satiriska dockmodeller med motiv från det fiktiva landet Sylvania. I utställningskatalogen stod det:
Far away, in the land of Sylvania, rabbits, foxes, hedgehogs, mice and all woodland animals have overcome their differences to live in harmonious peace and tranquility. Until Now, MICE-IS, a fundamentalist Islamic terror group, are threatening to dominate Sylvania, and annihilate every species that does not submit to their hardline version of sharia law.
Yttrandefrihetsorganisationen Index on censorship kritiserar polisens agerande kraftfullt. De säger att rädslan för terrorism har blåsts upp så mycket att yttrandefriheten hotas. En kommande brittisk "extremism lag" kan komma att göra situationen än värre:
Concerns over terror are being inflated to such an extent that perfectly legitimate, non-criminal expression, is being shut down across Britain: from university campuses, to theatre stages, to art galleries. The upcoming extremism bill could worsen the situation further. In the case of the Sylvanian Families exhibit, we need to do more to ensure that police work with venues to promote freedom of expression, not stifle it.
Via Guardian

Söndagsmässa

Black Jesus besöker Church of Compton.

3 okt. 2015

"Sårade religiösa känslor" i Bangladesh

Tragedin i förra veckan då över 700 människor trampades ihjäl i Mecka, har fått konsekvenser i Bangladesh, utöver att minst 40 bangladeshier dödades. Det handlar om att blasfemilagar används på ett godtyckligt sätt för att tysta reflektion, kritik och oförargliga skämt.

I Khulna i sydvästra delen av landet arresterades i lördags Mohan Kumar Mondal, lokalpolitiker för regeringspartiet Awami League och chef för en lokal NGO. Anklagelsen mot honom kom från en ledande kollega i hans eget parti och brottet var en facebookstatus, vilken raderades efter cirka en halvtimme.

Mohan hade kommenterat katastrofen genom att ifrågasätta varför muslimer behöver göra en pilgrimsresa till Mecka som bara gynnar Saudiarabien. Han ifrågasatte också rationaliteten i att kasta sten på djävulen där, när det liknande djävlar ruvar överallt. För detta anmäldes han och arresterades för att ha "sårat religiösa känslor", vilket är ett brott enligt sektion 57 i landets Informations- och kommunikationstekniklag (ICT).

En vän till Mohan, och korrespondent för tidningen the Daily Star, arresterades också eftersom han försökte förhindra eller kritiserade polisens arrestering [Dhaka Tribune]

Vad som låg bakom att just Mohan anmäldes och arresterades är oklart: Att han är en konkurrent inom partiet, att han är hindu eller någon annan personlig motsättning? Oavsett måste det publiceras dussintals liknande facebookinlägg i Bangladesh, utan några konsekvenser. Denna rättsosäkerhet och godtycklighet är djupt skadlig för en demokrati.

Samtidigt har ytterligare en arrestering skett med koppling till Mekkaolyckan. Dipu Biswas, en skolpojke i niondeklass, som bor i distriktet Khulna arresterades i måndags anklagad för att ha postat "stötande kommentarer om Islam" på facebook. Arresteringen skedde, med stöd av samma ICT-lag, efter en högljudd demonstration med folk som hade hört talas om Dipus facebookkommentar. Polisen agerade för att lugna folkmassan, fängslade en minderårig pojke. Pojkens familj har sedan fått fly sitt hem efter att en folkmobb trakasserat och hotat dem. Dipu kommer också från en hinduisk familj. [the Daily Star]

När det finns lagstiftning som ska skydda "religiösa känslor" är ett motiv att förhindra att dessa känslor löper amok, resulterar i demonstrationer och upplopp. Dock verkar det som om grupper, muslimer i detta fall, nyttjar dessa lagar till att tysta de som vågar visa avvikande uppfattning i livssynsfrågor. Att demonstrera och starta upplopp blir då ett medel för att få polisen att agera. Blasfemilagar skadar religionsfriheten.

Katolskt magasin

Jag lyssnar just nu på en hörlurskurs i medeltidsfilosofi när jag är ute och springer. Ledmotivet för kursen är "Faith seeking understanding" vilket ungefärligen kan översättas som "Religiös tro söker förståelse", en sentens som också var S:t Anselms motto (ni vet, han med det (första) ontologiska gudsbeviset - ett försök att bevisa en guds existens genom förnuftet allena (alltså utan att blanda in observationer av yttervärlden)). Kursen är förvisso intressant, men efter att ha lyssnat på nästan 20 föreläsningar har jag verkligen tröttnat på premissen - den religiösa tron ligger hela tiden som ett bakgrundsantagande.

Varför? Varför skulle någon överhuvudtaget börja leta efter ontologiska bevis om denne inte hade en gudstro från början? Det är förmodligen en av grundorsakerna att filosofin och teologin gått skilda vägar. Har man ingen gudstro från början är det andra frågor som är intressantare. Inget av gudsbevisen har heller hållit för tidens tand - de gudsbevis som var ämnade att leda även ateister till den oundgängliga slutsatsen att det existerar en gud har alla avfärdats. Så det är en kurs i avfärdad filosofi jag lyssnar på, vilket börjar bli lite svårt att hålla fokus på.

Det är tyvärr med denna för-känsla av trötthet för kristna frågor jag öppnar mitt första nummer av Katolskt magasin, som jag generöst fått mig tillskickat av chefredaktören Bitte Assarmo.

Katolskt magasin är en väldigt proffsig produkt, med snygg layout, bra läskänsla och välskrivna artiklar. Som gammal elev på S:t Eriks katolska skola känner jag igen stämningen direkt. Det andas nedtonad andlighet och förvissning om att veta svaret, men också framåtrörelse och självuppoffrande välvilja. Trots det vikande engagemanget (en artikel handlar om fenomenet Mass Mob, där katoliker i USA samlas tillsammans för att fylla en kyrka istället för att sprida ut sig och bara fylla några bänkar i många) så vill man ge intryck av att vara "på gång" - det berättas om många aktiviteter och utåtriktade verksamheter.

En sektion i tidskriften berättar om de problem som uppstått runt den eukumeniska kommuniteten Berget, där medlemmarna bestämt sig för att masskonvertera (mass = 6 av 10), bland annat föreståndaren Peder Bergqvist som nu är präst i Svenska kyrkan. Även tidningen Dagen har skrivit om händelsen, som tydligen är av stor vikt inom svensk kristenhet.

En annan sektion handlar om Catholic Worker, en Amerikansk pacifistisk och socialistisk katolsk rörelse. De sysslar bland annat med protester mot krigsmakt och vapenindustri, som när en av medlemmarna gick in på försvarsdepartementet i London och sprejade Repent ("gör bot") på väggen. Det här får mig att undra hur man skulle reagerat om jag gick in i Katolska domkyrkan i Stockholm och sprejade Equality ("jämställdhet") på väggen. Som en vandal, förmodligen. (En rolig kontrast är att först läsa om pacifisterna i Catholic Worker för att sedan läsa om det "mäktiga bistånd" man kan få om man ber till Jungfru Maria - exemplifierat med Lepanto 1571 och Wien 1683, två blodiga slag där katolska härar jagade muslimerna på flykten.)

Apropå jämställdhet handlar den artikel jag nog tyckte var mest intressant om arvet efter Andra Vatikankonciliet (1962-1965). Konciliet satte igång en moderniseringsprocess som många trodde skulle leda till verklig jämställdhet inom kyrkan - att även kvinnor skulle kunna bli präster. Av detta blev dock intet, utan istället släppte 1976 Troskongregationen (den omdöpta Inkvisitionen) dokumentet Inter Insigniores som en gång för alla (?) klargjorde att kvinnor inte får blir präster.

Annars ställer sig tröttheten från min hörlurskurs lite i vägen. "Varför skulle det här vara viktigt?" undrar jag när jag läser en artikel om familjesynoden. "Varför i hela friden skulle någon vilja spendera tid på det här?" undrar jag när jag läser om en prova-på-vecka i Rögle om "det gudsvigda livet". "Hur kan de här frågorna driva en människa när det finns så mycket annat?" undrar jag när jag läser en intervju med Sverker Johansson, "Arilds enda katolik".

Har man ingen gudstro blir aktiviteter i kyrkans hägn så väldigt tomma. Finns inte den inre andliga övertygelsen blir utanpåverket så otroligt meningslöst. Precis som medeltida teologi.

Gudskelov för nutiden.

...under tiden har Påven just helgonförklarat en person anklagad för folkmord

Det handlar om Fader Serra, prästen som tvingade katolicismen på ursprungsbefolkningen i Kalifornien (de hade inget val i frågan) och under vägs utrotade deras kultur.


Pope Francis Canonizes Extremely Controversial Historical Figure
The Pope just canonized a very, very controversial person
Posted by NowThis on Wednesday, September 23, 2015
New York Times skriver:
Born in Majorca in 1713, Father Serra joined the Franciscan order in 1730. He became an eminent theological professor before relinquishing his comfortable life to evangelize in the Americas. From 1769 to 1835, 90,000 Indians were baptized along the West Coast, from San Diego to San Francisco. Once baptized, they were not allowed to leave the missions, and those who did escape were rounded up by soldiers and returned.
The Indians were forced to shed their languages, dress, religion, food and marriage customs. Thousands died from exposure to European diseases to which they had no immunity. Of the approximately 310,000 Indians in 1769 in what is now California, only one-sixth remained a hundred years later, according to a University of California historian.
Det är helt barockt att helgonförklara en person med den här historien. Det är något Katolska kyrkan borde be om förlåtelse till mänskligheten för - på sina bara knän - inte fira.

2 okt. 2015

Mördaren i skolskjutningen i Oregon inriktade sig på att mörda kristna


Enligt CNN har vittnen berättat om att den senaste skolskjutningen i USA utfördes av en person som specifikt inriktade sig på att döda kristna. Så vi får göra det som fredliga muslimer tvingas göra efter varje islamistiskt terrordåd: vi tar bestämt avstånd från dådet.

Vi kan också passa på att påminna om att ateism inte ger någon etisk vägledning i livet. Att inte tro på någon gud är enbart att ta ställning till någon annans faktapåstående med ett "Nej, det där tror jag inte på." Vill ni ha etisk vägledning utan gud får ni söka er till filosofi-institutionerna på universiteten (som i princip inte alls blandar in övernaturliga ting i sin forskning längre).

Eller varför inte pröva humanistisk etik? Jag citerar från min och Christer Sturmarks kommande bok:
Sekulära humanister tror att den här världen och det här livet är allt vi har. Vi bör därför försöka leva våra liv så bra som möjligt och underlätta för andra att få chansen att göra detsamma. Alla människor har rätt att med utgångspunkt i förnuft och medmänsk­lighet bli bedömda utifrån sina egna förtjänster. Den sekulära humanismen menar sålunda att vi människor bara har oss själva och varandra. 
[...] 
Sekulära humanister menar att alla individer har rätt till största möjliga frihet och välbefinnande så länge det inte går ut över andras rättigheter, inklusive framtida generationer och mänskligheten som helhet. Individuella rättigheter och social gemenskap är båda viktiga inslag i etiken. Den sekulära humanismen bejakar demokrati och mänsklig utveckling och vill bygga samhället på självständiga, ansvariga individer.
Att skjuta oskyldiga medmänniskor är fel. Våra tankar går till de drabbade i skolmassakern i Oregon.

En klimatförvillande satirtecknares alster slår lite fel

Det här kan vara det starkaste argumentet klimatförvillarna uppbådat hittills. Eller inte.


Tecknaren har i och för sig en poäng - det finns en stark vetenskaplig konsensus om antropogent orsakade klimatförändringar samtidigt som antalet icke-troende bland forskare är mycket större än bland allmänheten. Bloggaren Jerry Coyne på Why Evolution Is True sammanfattar.
Surveying American scientists as a whole, regardless of status, a different Pew poll showed that only 33% admitted belief in God, with 41% of scientists being atheists or agnostics. (The rest either didn’t answer, didn’t know, or believed in a “universal spirit or a higher power.”) Among the general public, on the other hand, belief in God ran at 83% and nonbelief at a mere 4%. In other words, the average scientist is ten times as likely to be an atheist or an agnostic than is the average American.
The degree of scientists’ nonbelief goes up with their professional status. [Elaine] Ecklund’s earlier work found that 62% of scientists working at “elite” universities were atheists or agnostics, with only 33% professing belief in God. And, considering members of America’s most elite scientific body, the National Academy of Sciences, we find that only 7% believe in a personal God while 93% are atheists or agnostics about a personal God. (In contrast, 68% of Americans—nearly ten times the percentage of scientists—believe in a personal God.)
Coyne sammanfattar även problemet med satirteckningen, om nu någon missat den.
There are of course two ways to interpret this cartoon. This would be my read if I didn’t know who drew it:
  1. The Pope notes that scientists overwhelmingly accept that global warming is caused by human activity.
  2. Scientists tend to be right about such issues.
  3. Therefore, scientists are probably also right in claiming that there is no God.
But of course it’s Ramirez, and what he really means is this: scientists are fallible, and are clearly wrong about both global warming and God. In that sense it’s a bad political cartoon, for its meaning reverses itself depending on your view of science.

1 okt. 2015

Heligt krig

Inbördeskriget i Syrien har av vissa kallats början till tredje världskriget. Nu har detta krig också blivit ett religionskrig. Den när rysk-ortodoxa kyrkan backar upp att Ryssland börjat bekämpa fienderna till Syriens diktator Bashar al-Assad, och säger:
Kriget mot terrorismen är ett heligt krig och idag är kanske vårt land de mest aktiva i striderna.
Ryssland hävdar att de bara anfallit ISIS, men beskylls för att även träffa civila och USA-stödda rebellgrupper med sina flygattacker. Ett krig som hittills varit muslimer mot muslimer, där människor med andra religioner mördats eller fördrivits, kan nu bli ett krig mellan kristna och muslimer.

Denna bild är inte från Syrien, utan från en flyguppvisning utanför Moskva.

Det är tydligen OK med en kristen uppläxning framför publik i Eqador's Got Talent

"Ian McEwan om den globala vågen mot yttrandefriheten"

Idag skriver Ian McEwan om yttrandefrihet i DN.
Varje frihet vi äger eller kämpar för att uppnå har först tänkts, talats och skrivits fram, och därför är yttrandefriheten den grundsten alla de andra vilar på. Möjligheten att ge och ta emot information, spekulationer, kritik, fantasier utifrån hela vidden av vår intellektuella förmåga är den frihet som får de andra att bli till. Friheten har en tendens att växa och utvecklas – om man låter den göra det.
Vilket förtryckande stater vet instinktivt, och det är därför de finner fritänkande journalister, intellektuella och konstnärer så hotfulla. Men demokrati utan frihet är bedrägeri.
[...]
På våra universitet och bland intellektuella eliter, bland just de grupper där man kunde vänta sig att finna de mest lidelsefulla försvararna av yttrandefriheten, kan man ibland iaktta en förvirrad impuls att dränka debatten i ett träsk av postmodern identitetspolitik, moralrelativism eller av oro för att någon ska kränkas. Därav ett antal amerikanska författares märkliga oförmåga att hedra de mördade journalisterna på tidskriften Charlie Hebdo, eller det skamliga tillbakadragandet av den hederstitel som Brandeisuniversitetet tänkt tilldela Ayaan Hirsi Ali, som oförtröttligt kämpat för muslimska kvinnors rättigheter.
Låt mig till sist säga något om religionen. En världsstad som Stockholm, London eller New York rymmer miljontals människor som lever på en yta mindre än en genomsnittlig amerikansk boskapsranch. Om alla medborgare där vore av en och samma religion, ras och världsåskådning så skulle frågan om yttrandefrihet kanske aldrig ens uppstå. Men till modernitetens villkor hör att en stad bara inom några hektar kan rymma varje etnisk grupp på jorden, liksom varje tänkbar religiös, politisk och existentiell världsåskådning. De som tror att deras heliga texter bokstavligen är Guds ord kan leva ett stenkast från ateister – eller från dem som inte ens är det, eftersom frågan om en övernaturlig auktoritet aldrig ens uppstått för dem. Från sina olika tempel hädar de alla dagligen varandras religioner rakt i ansiktet. Är Jesus Guds son? Nej, inte om du är muslim. Är Mohammed Guds sista budbärare på jorden? Inte om du är kristen. Förklaras universum bäst utifrån en fysikalisk kosmologi utan gud? Inte om du är muslim eller kristen.
Vem kan garantera fred? Inte religionen. Europeisk historia påminner oss om att när kristendomen ännu tronade i förupplysningens hela totalitära prakt så ledde de små skillnadernas intolerans till barbari och slakt i en fasaväckande skala, som i trettioåriga kriget.
I städerna i väst med sina rika pålagringar av ras och religion är sekulära, rationella, medkännande lagar den enda garantin för allas frihet till religiös tro och tolerans. Lagen måste respektera alla religioner och tro på alla – eller ingen. Skillnaden är försumbar eftersom alla religioner inte kan bära på sanningen.
Läs hela artikeln här.

69 av 70 undersökta religiösa friskolor i Storbritannien bryter mot lagen

Idag släpper Brittiska humanisterna en rapport som visar att 69 av 70 religiösa friskolor bryter mot lagen. Man har anmält de 43 värsta exemplen till brittiska skolinspektionen. Läs mer i The Guardian.

Hijab som feministisk frihetssymbol?

Här har ni en video som kommer att ge många feminister hjärnblödning. Ni har blivit varnade.Kvinnan med budskapet - Hanna Yusuf - vill alltså claima hijaben som feministisk frihetssymbol eftersom hon genom att bära den vill visa att hon avfärdar tanken att kvinnors värde ligger i deras sexuella attraktionsförmåga.

Really?

Hon vill alltså claima en patriarkal symbol för att bekämpa patriarkatet - en symbol som i stora delar av muslimska världen tvärtom är själva tecknet på att kvinnor är underordnade (hint: det är därför kvinnor måste skyla sig och inte män, eller människor av båda könen). Hijaben är betraktad som fin och ibland även obligatorisk i dessa delar av världen för att den visar att man är lite mer religiös - den tillhör alltså helt och hållet ett patriarkalt religiöst tankesystem. Själva anledningen till att hijaben över huvud taget existerar är kvinnors sexuella attraktionsförmåga, det som Yusuf vill avfärda. Men istället för att avfärda det så bekräftar hon det. Där till exempel Femen kräver lika rättigheter för män och kvinnor genom att claima samma rättigheter för individer av båda könen (att få går barbröstade och bestämma över sina egna kroppar) kräver Yusuf olika rättigheter för individer av båda könen. Hijaben kan möjligen bli en feministisk symbol den dagen muslimer kräver rätten för båda könen att iklä sig den. Tills dess påminner argumentet mer om SD:s feministiska talesperson Paula Bielers när hon definierar sig som "socialkonservativ särartsfeminist". Särartsfeminism är möjligen en skruvad sorts feminism, för den som vill leka med ord, men det har inte mycket med jämställdhet att göra.

För att förtydliga: detta innebär inte att det vore rätt att förbjuda Yusuf att bära sin hijab - då blir hon bara en sorts martyr. Det innebär heller inte att det finns andra anledningar än att man är offer för patriarkalt förtryck att bära hijab (mode t.ex.), Det innebär heller inte att man inte kan kritisera västerländsk patriarkal kläd- och utseendenorm. Men det innebär att Yusuf agerar "nyttig idiot" för det hon tror sig bekämpa.

Apropå hijab fanns en artikel om religiös kontroll i svenska förorter igår i Göteborgsposten. För att avsluta kan det passa att citera Imamen Ahmed Ghanem som påpekar att tvång är en dålig lösning både när kvinnor tvingas att ha hijab som när de tvingas att inte ha det.
– Jag tycker det är hemskt. Vi står på de utsattas sida oavsett vad för slags tvång det gäller. I vår predikan och i våra föreläsningar driver vi linjen att man ska visa hänsyn. Det gäller även religionsfriheten och att man inte ska lägga sig i hur andra klär sig, vare sig det är kvinnor eller barn.
Vad behöver göras åt saken?
– Jag tror att de som utsätts måste våga säga ifrån. Och sen måste vi fortsätta informera och bygga upp en kunskap för det här är kränkande. Men det är minst lika viktigt att inte klandra en kvinna som är beslöjad av eget val. Vi måste alla respektera varandra.

Öppen tråd (oktober)

En öppen tråd för att diskutera det som inte passar in i andra aktuella inlägg, men ändå hör hemma på Humanistbloggen.

Det kan vara tips från läsare om intressanta artiklar och händelser eller förslag på förbättringar eller klagomål på bloggen. Detta inlägg är publicerat som första inlägg i månaden, så det är lätt att hitta tillbaka till genom att söka i Bloggarkivet till högerspalten.

30 sep. 2015

"All kritik av religion uppfattas ju som attacker"

Brittiska författaren Ian McEwan var på årets bokmässa. På resan dit intervjuades han av DN:
Religioners konflikt med modern lagstiftning är en viktig del av ”Domaren” Har du fått kritik för att vara okänslig i fråga om tro? 
– Ja, all kritik av religion uppfattas ju som attacker. 
Det vet jag inte, men du är ju rättvis på det viset att alla de stora religionernas konflikter med moderniteten lyfts fram. 
– Det jag vill visa är hur lite religionerna har att säga om moral i dag. Man kan ju inte förvänta sig att texter skrivna mot slutet av järnåldern kan vara till större nytta som moraliska rättesnören för oss nu. Kyrkorna visar inte vägen, de kommer haltande efteråt och får anpassa sig när man till exempel erkänner homosexuellas rättigheter. Påven sade något erkännande häromdagen, 30 år efteråt… 
Men påven verkar ändå vara en hygglig kille, jämförelsevis… 
– Han är en hygglig kille, killen i sätet framför oss är en hygglig kille, vi är alla nice guys, det räcker inte! Men allvarligt talat, det gör mig faktiskt inget om jag anses ”attackera” religiösa övertygelser. Tänk på alla avslöjanden om sexuella övergrepp inom katolska kyrkan, jag förstår inte hur vi ens kan drömma om att de skulle ha någon moralisk auktoritet.
Romanen "Domaren" handlar om en hovrättsdomare som är specialiserad på familjerättsfrågor och dömer i fall där det måste prioriteras mellan barns välfärd och religiösa föräldrars fri- och rättigheter.

McEwan, som är ambassadör för British Humanist Association, intervjuades också i SVT:s Babel. Se denna intervju i inledningen av avsnitt 6.

När blev det blasfemi?


Från the ex-muslim

Hans Roslings PowerPoint-framträdande på flyktinggalan Hela Sverige skramlar"Det här är frågan om att vinna över det onda! Det här kriget måste ta slut!" "Det kommer bli mycket dyrare om vi inte fixar det här nu." "Vi kan inte lösa det här genom att Syrien flyttar hit och dom med svarta flaggan bor kvar. Det går inte. Det måste bli fred, kriget måste vinnas." Hans Rosling är en citatmaskin av rang.

Internationella blasfemidagen!

Idag är det internationella blasfemidagen. En dag att blasfemera, häda och profanera, men också att ge uppmärksamhet till de som straffas eller utsätts för våld för att de ifrågasätter eller skämtar om gudar, det heliga och andra religiösa idéer.

Bild ur nr. 1177
Värst i år har satirtidningen Charlie Hebdo drabbats, i och med terrorattentatet mot den. Reportrar utan gränser har nu gjort en viktig insats och sprider deras arbete genom att ge ut en översättning av nummer 1177. Den utgåva av tidningen som gavs ut samma dag, 7 januari, som attentatet. Denna svenska översättning borde varje person som kommit med ogrundad kritik mot dem för rasism och islamofobi läsa.

En person som dagligen straffas för att nyttjat det fria ordet mot en religiös regim är saudiern Raif Badawi. Glädjande är att han har nominerat till Sacharovpriset, ett pris mot intolerans, fanatism och förtyck som utdelas av Europaparlamentet.

Sedan får inte Lars Vilks glömmas bort. Läs hans blogg där han bevakar konstens frihet och yttrandefrihetens gränsmarker.

Amerikansk Center for Inquiry gör ett bra arbeta för att stödja drabbade individer och uppmärksamma blasfemirätten. Nedan en kort föreläsning av Michael De Dora.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se