20 okt 2014

Alice Bah ber Gud om hjälp

Kulturminster Alice Bah önskar att Gud tar livet av några barn, vars liv hon anser är meningslösa. När hon gjort detta, får hon direkt den gudomliga insikten att hon hade fel. Det är hennes liv som är meningslöst om hon inte gör allt vad hon kan för att hjälpa de barn hon nyss önskade livet ur.

Det finns mycket att fundera på i denna berättelse, t.ex. blir Bahs liv meningslöst igen, när det inte längre finns några barn som lever under de förhållande som barnen i detta fall gjorde? Är det därför Gud nöjer sig med att kommunicera med Bah, låter bli att hjälpa barnen direkt, så att Bahs liv blir meningsfullt? Hur kunde Bah tro att Gud skulle döda några barn, bara för att hon önskade det?

Berättelsen och ljudklippet nedan är hämtat ur Alice Bahs sommarprat i P1 2011.För de som vill hjälpa, och inte väntar på Guds uppmaning, rekommenderas nedanstående hjälporganisationer. Omtanke utan baktanke.
Röda Korset
Rädda Barnen
Läkare Utan Gränser
UNICEF

Apropå Maharishi-teologiska disputationen i Malmö: Jesus and Moe

Samma retorik som förra seklet


Att kristendomen tynar, detta får man veta av präster och biskopar, då de orda om tidens oro. Endast när en icke troende säger detsamma, ropa de att ”kristendomen lever kraftigare än någonsin”. 
- Ellen Key, 1905

Nytt avsnitt av skepp-humanistiska Radio Houdi: #102 – Radio Houdi och Familjen Addams


Trots att Anders på grund av sjukdom ser ut som onkel Fester i Familjen Addams, kommer här ett välfyllt avsnitt nummer 102!

Trots Yosemite, PC, förkylning, Gud och Jesus, bilkörning, trötthet och lite till så fick John och Anders ihop ännu ett avsnitt av deras favoritpodcast: Radio Houdi

Det blev avsnittet som blir “En timme av ditt liv som du aldrig får tillbaka” som norske komikern Are Kalvö skulle säga. Jimmie Åkesson är utbränd, finns det en Gud? Och hur var det med Astrid Lindgren och Bröderna Lejonhjärta? Har Jesus.iFokus ett hjärta och vad sa Jesus i Tomasevengeliet? Och hur mycket betalar ateister för maten på restaurang där Gud bestämmer vad man ska betala?

Aftonbladet stänger in kändisar i “spökhus” under Halloween.
Och på tal om Halloween: Varför inte skaffa en bild på Wednesday Addams sittandes på din grav eller betala för nöjet att få ett dödshot av henne?

Innan vårt äkta psychic medium – Karsten Torebjer – tar till orda och visar ännu en gång att han är ett äkta medium berättar John om sin kärlek till Familjen Addams. Vi får höra John growla som Lurch tillsammans med Jill Johnson, Anders Berglund och Andreas Johnson.

Säga vad man vill om Radio Houdi men för att vara dårar och outbildade får de till ett välfyllt program.

18 okt 2014

Heliga Birgitta som ”genuskorrigerare”

Kan ett föredrag om Heliga Birgitta (1303-1373) vara intressant för humanister? Ja, absolut. Både för bildningshumanister och sekulärhumanister.

Heliga Birgitta är nordens första kända kvinnliga författare. Hennes Himmelska uppenbarelser förmedlar en, i många stycken, banbrytande syn på den kristna berättelsen - där kvinnan och kvinnors erfarenheter och sysslor får ta betydande plats. Den gynocentriska klosterorden hon grundade i Vadstena var också nyskapande, med studerande kvinnor, uppassade av män. På klostret översattes många skrifter till svenska, vilket utvecklade det svenska skriftspråket.

Efter föredraget av Ebba Witt-Brattström, 42 minuter in, samtalar hon om kvinnor, jämställdhet och religion med Sara Larsson. Samtalet kommer även in på svensk historielöshet, speciellt inom kontemporär feminism. Inspeleningen avslutas med en frågestund, efter 1 timme 43 minuter.

"Det handlar om rätten till sin egen kropp"

Idag har jag och fyra andra styrelseledamöter i Humanisterna en debattartikel på SvD Brännpunkt om problemet med att koppla ihop arbetet mot trafficking med abortmotstånd. Artikeln är ett svar på en artikel av Stefan Gustavsson och Thomas Idergard från igår.
Kampen mot trafficking handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. Den utgår ifrån att kvinnor har rätt att bestämma över sina egna liv och sina egna kroppar. Fri abort handlar om exakt samma rättigheter. Det är därför djupt obehagligt när antiabortlobbyn nu försöker kidnappa trafficking-frågan.

Läs resten av artikeln här.

Finns helvetet och hur länge måste vi brinna där? FilmversionenTeologiska debatter om livet efter detta är underhållande på ett liknande sätt som det är att lyssna på barn som diskuterar superhjältars superkrafter. "Wolverine skulle skära upp Spindelmannen på nolltid med sina stålklor!" "Nähä, Spindelmannen skulle känna att han kom med sina spindelkrafter och spinna in honom i en kokong innan han fick chansen!"

Här ovanför har ni trailern för filmen Hell and Mr. Fudge som handlar om Edward Fudge och tillkomsten av hans bok "The Fire That Consumes" där han lägger ut texten för teorin att helvetets alla plågor bara varar en stund (så länge som Gud anser det nödvändigt) och att man sedan upplöses i intet. I och med detta är Gud inte så ond som man skulle kunna tro utifrån Bibeln. Tadaaa.

17 okt 2014

Mer om skandalen på Malmö högskola

Om ni undrar så blev avhandlingen vid Malmö högskola om i Maharishi Vedic Science, som jag skrev om igår, godkänd. Detta efter en granskning av en "assistant professor" (normalt är annars minst docentkompetens för opponenter - så inte i det här fallet) i "Maharishi Vedic Science" (normalt är annars ett vetenskapligt ämne - så inte i det här fallet) från Maharishi University of Management. 

Oppositionen var enligt vittnesmål totalt okritisk och oinsatt, både från opponentens sida (väntat i och med hennes partiskhet) och betygsnämndens sida (hur gick det till?). Jag skrev därför om bloggpostningen från igår och fick den publicerad på Aftonbladet debatt.

Det har tillkommit mer information om historien bakom den här avhandlingen under dagen, efter inkomna telefonsamtal och mail. Enligt uppgift har den nyblivna doktorn, Anders Lindh, tidigare blivit avrådd två gånger från att disputera i religionshistoria vid Lunds universitet - varav en av gångerna gällde just den aktuella avhandlingen. På något sätt krånglade han sig dock vidare och lyckades bli antagen för att disputera i historia vid Malmö högskola. (Och nej, det handlar inte om rövarhistoria.)

Mats Greiff har fungerat som handledare. Greiff är professor i historia vid Malmö högskola.
I betygskommittén satt:
Yvonne Maria Werner - professor i historia vid Lunds universitet
Lennart Olausson - professor i idéhistoria och Malmö högskolas förra rektor!
Hans Hägerdal, docent i historia vid Linné-universitetet

I och med betygskommitténs beslut är avhandlingen officiellt kontrollerad och godkänd, Grattis Malmö högskola!

På söndag vet vi om Gud finns

Uppsalahumanisternas ordförande Anders Martinsson debatterar Guds eventuella existens med fysikern och filosofen David Kärrsmyr, där Martinsson är mot och Kärrsmyr är för. Alltså, Martinsson försvarar hållningen att det saknas anledning att tro att Gud finns och Kärrsmyr försvarar hållningen att det finns tillräcklig anledning att tro att Gud finns.

En debatt om Guds existens kan innehålla precis vad som helst. Först måste man fråga sig vilken Gud man debatterar, och hur man definierar denna Gud. Detta är främst ett bekymmer för Kärrsmyr, eftersom Martinsson kan falla tillbaka på nollhypotesen. Det korrekta svaret på frågan "finns Gud?" är ja om Gud definieras som kärlek, då kärlek är ett tillstånd vi kan beskriva och identifiera. Svaret är ja om Gud definieras som en karaktär i Bibeln eller som allt. Ingen av dessa definitioner av Gud placerar ateister och teister på olika sidor i debatten, eftersom man kan vara ateist och erkänna att Bibeln har en massa karaktärer, där några av dem är gudar. Det går utmärkt att vara ateist och tro att kärlek finns, möjligtvis med den lilla skillnaden att vi ateister sällan kallar kärlek för Gud.

Man kan nästan säga att Martinsson begår ett misstag om han definierar Gud. Om Martinsson ger ett exempel på vilken Gud han inte tror på, kan Kärrsmyr tolka det som att Martinsson syftar till att beskriva den Gud som Kärrsmyr tror på, vilket då skulle vara en missrepresentation. Ateisten kan ju ha beskrivit en Gud som inte heller teisten tror på. Monoteister påstår att det endast finns en Gud, men eftersom det finns fler* gudsbilder än det finns gudstroende, är det teisten som ska göra beskrivningen, inte ateisten.

Jag tänker inte åka till Uppsala för att få reda på om kanske Gud finns. I princip alla fenomen som först tillskrivits någon gud, har visat sig bättre kunnat förklaras bättre av vetenskapen. Därför bedömer jag det som ganska osannolikt att Guds sista anspråk är korrekta. Vi vet idag att Gud inte skapade mannen av lera och att Gud inte orsakade någon syndaflod, men vissa apologeter påstår fortfarande att Gud är moralens upphovsman, är en agent som skapar en närvarokänsla i den troendes hjärna och är en kompletterande (alt. bakomliggande) kraft till darwinismen i den evolutionära process som gett oss människan. Tanken på att Gud kanske finns är så orimlig så att den är ointressant, men jag älskar debatten! Hur kommer Kärrsmyr att välja att försvara Gud?

Vilka argument kommer vi att få höra, och vilka av dessa är nyutvecklade av Kärrsmyr? Och vilka argument anser Kärrsmyr vara för tunna för att leverera? Och Martinsson, som saknar egen bevisbörda, kommer han kunna svara? För även om Gud givetvis inte finns på riktigt, kanske Kärrsmyr ställer Martinsson svarslös, och vinner debatten, trots att Kärrsmyr är den som har den svåra uppgiften i debatten. Och riktigt tjusigt kan det bli när ateisten utvecklar positiva argument för antagandet att Gud inte finns, det är trots allt inte det lättaste!

Jag hoppas att vi ses i Uppsala nu på söndag 19/10 kl. 15:00 i K-salen, Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12. Det är fritt inträde till evenemanget.

*) Några gudsbilder har beskrivits av antiteister som givit exempel på gudar de inte tror på.

Abortlobbyns krokodiltårar

Som vi tidigare skrivit här på hemsidan har abortlobbyn försökt blåsa Uppsala universitet och Drottning Silvia genom att instifta ett pris för arbete mot trafficking och dela ut det till Silvia i samband med ett seminarium på universitetet. Problemet är alltså att det enbart är antiabortlobbyn som står bakom priset och att man med tanke på deras debattmetoder på goda grunder kan misstänka att de tänkt sig använda priset för att snylta på universitetets och Silvias trovärdighet. Både Uppsala universitet och Hovet drog sig därför ur prisutdelningen.

Idag har Stefan Gustavsson (generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen) och Thomas Idergard (jesuit och teologistuderande) en debattartikel på SvD Brännpunkt där de kritiserar Universitetets och Hovets agerande, retoriskt betitlad "Hade Moder Teresa fått fredspriset i dag?" Med tanke på vad vi idag vet om Moder Teresas syn på lidande som en gudagåva, hennes ovilja att införa verklig vård på sina "hus för de döende", hennes nära samröre med brutala diktatorer och hennes utpekande av abort som "den största ondskan och det största hotet mot världsfreden" så får vi verkligen hoppas att svaret på den frågan är nej.


Poängen artikelförfattarna vill göra är detta. "Att utestänga människor från samarbete och från att göra gott på ett område för att de inte omfattar det som för tillfället är majoritetsuppfattning på ett annat område, skapar ett sämre samhälle." Fast det är bara sant så länge detta andra område inte gör faktisk skada på det första området. Och att blanda ihop trafficking med abortfrågan är verkligen inget som skulle gå obemärkt förbi. Ett offer för trafficking behöver hjälp och stöd i sin situation, inte moraliserande kristna som lägger ytterligare en skuldbörda på de utsattas axlar.

Lustigt nog bekräftar artikelförfattarna själva problemet i sin artikel när de blandar ihop frågorna på ett väldigt olustigt sätt.
Varje människa har värde, har förmåga att resonera och ska visas respekt. Hon får inte förtryckas, förslavas eller förtingligas. Just därför är kampen mot trafficking så viktig. För den som är konsekvent väcker denna människosyn – som utgör grund för kampen mot trafficking – förstås frågor om abort. Vad innebär det om både kvinnan och barnet hon väntar har värde och ska visas respekt? Det är ingen tillfällighet att många människor som är aktiva i kampen mot trafficking också är kritiska till abort och att många som är kritiska till abort också är mycket engagerade mot trafficking. I botten ligger nämligen samma grundläggande människo­syn.
NEJ - det är inte samma människosyn som först leder till slutsatsen till att trafficking och andra sorters slaveri  och utnyttjande är fel som sedan leder till synen på kvinnan som en inkubator utan självständig bestämmanderätt över sin kropp. Att tvinga kvinnor att fullborda ofrivilliga graviditeter är en form av moralistiskt utnyttjande av någon annans kropp för sina egna syften. Inte nog med att dessa kvinnor först fått sin kropp utnyttjad av samvetslösa människohandlare, ska de sen behöva möta ytterligare en grupp människor som vill fortsätta utnyttja deras kroppar?

Det är helt centralt att hålla antiabortlobbyn långt borta från traffickingfrågan - för kvinnornas skull. Uppsala universitet har förstått detta, liksom Hovet, liksom Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet, liksom Amnesty, och så vidare. Det borde egentligen vara självklart - kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp, vare sig det handlar om sin sexualitet eller att upplåta kroppen till en graviditet.

Humor, hån, hets eller hädelse

Radioprogrammet Människor och tro sände igår en program om yttrandefrihet och religion, där lyssnare fick ringa in och bidra med åsikter i ämnet. I studion satt Mona Samadi, lektor i folkrätt vid Teologiska högskolan, och Jakob Heidbrink, docent och lektor i civilrätt vid Göteborgs universitet. Båda dessa kom med vettiga synpunkter.

En bit in i programmet (17:30) är Christer Sturmark med i programmet och han följs av Tuve Skånberg.

Crowd-funding för att täppa till löneskillnaden mellan män och kvinnor

Några TV-tips inför helgen

Youtubekanalen Godless Top Tens har flera andra topp 10-listor med anti-religiöst tema.

16 okt 2014

Underlig disputation vid Malmö Högskola

Imorgon disputerar Anders Lindh vid Malmö Högskola med avhandlingen “Unity Pervades All Activity as Water Every Wave”. Avhandlingen handlar om de principiella lärorna och filosofin hos Maharishi Mahesh Yogi. Jo, det är samma guru George Harrison och resten av Beatles blev så betuttade i på 60-talet.

Jag har ingen möjlighet att bedöma avhandlingens kvalitet, men den är inte direkt kritisk, om man säger så. Å andra sidan är inte det absolut nödvändigt i en sådan här kontext - väldigt få avhandlingar i Hinduism diskuterar orimligheten i att tro att alla de där gudarna faktiskt skulle finnas på riktigt.

Däremot vill jag sätta ett bestämt frågetecken angående opponenten: Sue Brown, som är Ph.D. och Assistant Professor of Maharishi Vedic Science and Associate Dean of Academic Programs vid Maharishi University of Management. Ursäkta, men professor i vadå vardå?

Så här står det om hennes utbildning: "Dr. Brown gained her B.A. in Literature and Music at the University of Melbourne, Australia, and her M.A. in Higher Education Administration from MUM [Maharishi University of Management]." Hon doktorerade senare vid Maharishi University of Management, 2008, med avhandlingen "Unity and diversity in Maharishi Vedic Science, higher states of consciousness, and an evaluative study of undergraduate student development" (finns tyvärr inte tillgänglig på nätet).

Det är med andra ord en av Maharishis devota anhängare som ska bedöma en avhandling om sin Guru. Detta låter inte rimligt på något sätt. Malmö högskola behöver förklara sig.

Ämnet som opponenten är "Assistant Professor" i, Maharishi Vedic Science, är ingen verklig vetenskaplig diciplin. Bland annat skriver man följande: "[M]odern physics has concluded that underlying the diversity of matter is a non-material field whose self-interactions generate time, space and observable forces and particles. Both approaches identify a non-material field that underlies observable change."

Maharishi University of Management ger enligt sin hemsida Consciousness-Based℠ education vilket kan låta betryggande men inte betyder riktigt det man tror. Här är några citat ur beskrivningen:
The advanced TM-Sidhi® program, including Yogic Flying®, accelerates the benefits of the Transcendental Meditation technique, especially when practiced in groups, as we do here.
[...]
Faculty at MUM use special techniques that reflect fundamental laws of learning.
These include:
Unified field charts — These wall charts map the entire discipline and all its branches, showing the relationships among all of them. They show how the discipline you’re studying emerges from the underlying field of pure consciousness, pure intelligence. And they show how you experience this underlying field directly, deep within yourself, through your Transcendental Meditation practice.
Ni kanske undrar vad Yogic Flying® är? Så här beskrivs det på hemsidan
One of the TM-Sidhi procedures is called Yogic Flying®, which leads to the body lifting in short hops from the ground. Students describe the experience of this technique as one of happiness, energy, bliss, and inner freedom, with these qualities carrying over into their daily life.
Här kan ni se ett National Geographic-reportage om Yogic Flying® där en "professor i fysik" vid universitet förklarar hur Newtons tyngdlag är flera hundra år "out-of-date." Han förklarar även "The Maharishi Effect": "The real purpose of flying, especially in groups, is to create world peace. To put an end to this tragic legacy of violence and crime and terrorism and war."Om ni vill fördjupa er i detta så går Maharishi-effekten tydligen att mäta. Så här skriver MUM på sin hemsida:
Maharishi introduced the TM-Sidhi program, including Yogic Flying, in 1976. Group practice of this program was observed to be particularly beneficial. On the basis of analogies to physical systems, scientists estimated that the coherence generated by group practice of the TM-Sidhi program should be proportional to the square of the number of participants. Taking into account the “1%” finding, it was predicted that a group with size equal to the square root of 1% of a population would have a measurable influence on the quality of life of that population. For example, a group of 200 practicing the TM-Sidhi program together in a city of four million (100 x 200 x 200) would be sufficient to produce a measurable influence on the whole city; a group of 1,600 in the U.S. would influence 256 million (100 x 1600 x 1600) people, the whole population of the U.S.; and a group of 7,000 would influence 4.9 billion (100 x 7000 x 7000) people, the population of the world at that time.
The TM-Sidhi program was practiced in large groups on numerous occasions in the following decade, and the first statistical analysis of the effects was published in 1987. These showed a decrease of about 11% in violent crimes in Washington, D.C., in total crimes in Metro Manila, and in total crimes in the Union Territory of Delhi. The p values (the probabilities of the observed changes happening by chance) of these three effects were 0.01, 0.005, and 0.001, which are excellent for results in social science.
Subsequent research has confirmed the existence and the universality of the Maharishi Effect. It has become possible to lodge a prediction in advance with the police and the mayor of a city and then create the effect. This was put to the test under the careful scrutiny of a distinguished review board in 1993 in Washington, D.C. The maximum decrease in violent crimes was 23.3%. The statistical probability that this result could reflect chance variation in crime levels was less than 2 in 1 billion (p < .000000002).

Sam Harris svarar på kritikenFrån The LAST WORD with Lawrence O'Donnell, MSNBC, 10-9-2014. Här får Sam Harris chans att tala till punkt utan att bli nedskrikt. Som Obi Wan Kenobi skulle formulerat det "He is not the racist you are looking for."

Varför filosofi?

15 okt 2014

"Islam är en samling symboler och metaforer"

Ni som följt inläggen om Reza Aslan som senaste tiden publicerats här funderar kanske på vilken sorts muslim han är. Han är en muslim som anser religion är en samling symboler och metaforer, ett språk som gör att andra, som tror på samma religion, förstår honom. Enligt Aslan är inte Islam mer rätt eller fel, än andra religioner.

Klippet nedan är från en 44 minuters intervju med Cenk Uygur, The Young Turks.

Rationella podcasts nominerade till Svenska Podradiopriset


Svenska Podradiopriset är ett pris för poddradios som funnits sedan 2006 under parollen "Hjälp oss uppmärksamma den kreativitet och det myller av personliga uttryck som finns därute i podradion".

Det är lyssnarna själva som röstar fram sina favoriter och i år kan man rösta fram till den 26 oktober.

Podradios som kan vara intressanta för de som läser Humanistbloggen är bland andra:

Bästa nyheter, samhälle och ekonomi

Bästa humor

Sveriges bästa podcast


Stöd dessa rationellt tänkande podcasts genom att ta två minuter och gå in på hemsidan och rösta!
Att vara islamist eller inte, det är är frågan

Nalin Pekgul skriver en, mot MP-ministern Mehmet Kaplan, mycket kritisk debattartikel i DI. Kaplan anklagas för att vara islamist, anse att islamofobi är det viktigaste skälet till att ungdomar ansluter sig till ISIS och att han vill ge pengar till moskéer för att motverka detta.

Pekgul upprepade sin kritik i P4 Extra och efter det intervjuas Mehmet Kaplan, mycket förtjänstfullt. Kaplan säger att han håller med Pekgul om identitetslöshet är en orsak ungdomar reser för att strida i Syrien, men menar att islamofobi är en av orsakerna till utanförskapet. Han vill inte ge pengar till moskéer, men stötta dem på annat sätt. Sedan säger han att "politik och religion är två vitt skilda saker", att han "står upp för humanism och mänskliga rättigheter" och att "ingen vettig politiker kan säga att man tycker [islamism] är bra". Något klart svar på om han är islamist ger han inte, men det verkar var för att han är osäker på vad Pekgul menar med islamist och på frågan "Tar du avstånd från islamism eller inte?", svarar han "Självklart!".

När man lyssnar på Kaplan så verkar kritiken missriktad, men kvar är anklagelsen från Pekgul att han har dubbla agendor, säger en sak och verkar för något annat. Om så är fallet visar sig om Kaplan inte agerar i enlighet med de värderingar han säger i sig stå för. Tills dess kan man avvakta med att döma.

För att bedöma hans historia krävs det mycket mer djupgående journalistik, kanske till och med lite forskning. Detta för att reda ut vad de organisationer Kaplan tidigare verkat i står för: Sveriges unga muslimer (ordförande 2000-2002) och Sveriges muslimska råd (presstalesman 2005-2006). Därefter kan man fråga om Kaplan fortfarande sympatiserar med dessa organisationers värderingar och mål.

Det är t.ex. delvis oklart vad Sveriges unga muslimer (SUM) representerar för syn på islam, när de verkar för att muslimska ungdomar lär känna Islam och stärks i sin muslimska identitet, som det står på deras hemsida. De tillhör sunniislam och har nära band med Islamska Förbundet i Sverige. Förmodligen har SUM, i grunden, liknande familjekonservativa värderingar.

På SUM:s hemsida kan man läsa att de rekommenderar dokumentärfilmen The fog is lifting: Islam in brief. Filmen producerades av en egyptisk stiftelse och har sålts i hundratusentals exemplar på 25 språk. Det är "en intressant film som presenterar islams grundläggande och viktigaste budskap och värderingar", skriver SUM. En intressant sak i filmen (10 minuter in) är ett idiotiskt avfärdande av evolutionsteorin. Är det en så vetenskapsfientlig tolkning av islam SUM representerar?

Vilka är bevisen för evolution?

En snyggt gjord video som förklarar vilka bevisen är för evolution, med exempel från valar. Kanalen Clearly Stated har flera lika skickligt gjorda och informativa filmer om livets utveckling.

14 okt 2014

"Denna nya ålder av religiös kalabalik"

Salman Rushdie har av engelska PEN tilldelats PEN Pinter Award. Motiveringen var:“many years of speaking out for freedom of expression, but also for his countless private acts of kindness. When he sees writers unjustly vilified, prosecuted or forced into exile, he takes a personal interest.” Rushdie valde att del priset med den syriske människorättsaktivisten Mazen Darwish, vilken sitter fängslad i Syrien sedan 2012.

I sitt tal vid prisutdelningen, förra veckan, kom Rushdie med en kraftfull religionskritik, speciellt mot islamism, och tog upp rekryteringen av militanta islamister:
"It's hard not to conclude that this hate-filled religious rhetoric, pouring from the mouths of ruthless fanatics into the ears of angry young men, has become the most dangerous new weapon in the world today".
Han fortsatte om islamofobi och om islamismens offer:
"A word I dislike greatly, 'Islamophobia', has been coined to discredit those who point at these excesses, by labelling them as bigots. But in the first place, if I don't like your ideas, it must be acceptable for me to say so, just as it is acceptable for you to say that you don't like mine. Ideas cannot be ring-fenced just because they claim to have this or that fictional sky god on their side. 
And in the second place, it's important to remember that most of those who suffer under the yoke of the new Islamic fanaticism are other Muslims... 
It is right to feel phobia towards such matters. As several commentators have said, what is being killed in Iraq is not just human beings, but a whole culture. To feel aversion towards such a force is not bigotry. It is the only possible response to the horror of events. 
I can't, as a citizen, avoid speaking of the horror of the world in this new age of religious mayhem, and of the language that conjures it up and justifies it, so that young men, including young Britons, led towards acts of extreme bestiality, believe themselves to be fighting a just war."
Rushdie sa också att det finns mer än en religion som behöver granskas, men att en överväldigande del av problemen finns i Islamvärlden.
"It's fair to say that more than one religion deserves scrutiny. Christian extremists in the United States today attack women's liberties and gay rights in language they claim comes from God. Hindu extremists in India today are launching an assault on free expression and trying, literally, to rewrite history, proposing the alteration of school textbooks to serve their narrow saffron dogmatism.But the overwhelming weight of the problem lies in the world of Islam, and much of it has its roots in the ideological language of blood and war emanating from the Salafist movement within Islam, globally backed by Saudi Arabia."
Han sa att för dessa ideologier:
"modernity itself is the enemy, modernity with its language of liberty, for women as well as men, with its insistence of legitimacy in government rather than tyranny, and with its strong inclination towards secularism and away from religion."
Rushdie talade också om att vi lever i en tid när vi är för rädda för religion:
"too frightened of religion in general, and one religion in particular - religion redefined as the capacity of religionists to commit earthly violence in the name of their unearthly sky god... in which the narrow pseudo-explications of religion, couched in the new - or actually very old - vocabulary of blasphemy and offence, have increasingly begun to set the agenda".
The Telegraph

Gudarne

Gudarne är en dikt av H. M-r publicerad i Social-Demokraten, Nr 17, 22 januari 1891.
Fruktan för naturens makter
Var de första gudars fader,
Och okunnighetens häxa
Dess hulda moder var. 
Snart uppstod en här av prester,
Som i deras mörka dogmer
Höllo mänskligheten fängslad,
För att vinna guld och makt. 
Många gudar har det funnits;
Alla ha de varit ”sanna”,
Alla ha de burit prägeln
Utaf tidens barbari. 
Alla ha de varit grymma;
Bål till deras ära flammat,
Tårar varit deras fägnad,
Deras nektar mänskoblod. 
Allting uppstår, blomstrar, faller:
Världar, sekler, folk och riken;
Gudarne fått samma öde,
Det är så naturens lag. 
Ännu uti våra tider
Spökar gudomsparasiten
Uti arma mänskohjärnor,
Som ett arf från forna dar. 
Vetenskapens fackla skiner
Nu igenom tidens mörker;
För enhvar utaf dess strålar
Gudarne gå upp i dunst. 
Gamla vacklande fantomer,
Skyddade utaf polisen!
Snart I skolen hjälplöst störta
Ned ifrån er töckentron!
Hämtad från Hatets sånger - Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885-1910).

13 okt 2014

Nytt avsnitt av skep-humanistiska podcasten Radio Houdi: 101 – Radio Houdi har dödsångestNytt avsnitt av Radio Houdi och denna gång har John och Anders dödsångest!

Anders är förkyld och har då – som man – dödsångest. John har dödsångest för att han fyller 50 år snart och ser DDR-väder utanför sitt fönster.
Anders fick dödsångest när han sköt med pistoler och la ut FEL information om vapen på Twitter.
Hur stor dödsångest hade inte Nobels fredspristagare Malala när hon sköts i huvudet?
Förutom detta behandlas Norskt barnbröllop, Queen och Adam Lambert, tonåringar överger Facebook, självpåstådda mediet Sally Morgans man hotar skeptiker med stryk, 29-årig kvinna tar livet av sig 1 november och en akutsjukvårdare berättar vad han säger till döende människor.

Låter det dystert? Låter det som du också får dödsångest om du lyssnar på avsnittet?
Ja, då kommer trösten när vårt psychic medium Karsten Torebjer berättar om hur himlen och helvetet låter när man väl kommer dit.

Det rätta afrikanska takterna

När militanta islamister intog Timbuktu och förbjöd sekulär musik, upplevde medlemmarna i bandet Songhoy Blues att de inte hade något annan val än att överge sina hem och fly till södra Mali och huvudstaden Bamako. De var traumatiserade, efter att ha lämnat sina kära, men de hade också lite tur. Den brittiske musikern Damon Albarn och hans Africa Express-kollektiv reste till Mali, som en solidaritersgest, och Songhoy Blues var ett av de band som togs med i albumet Maison des Jeunes. Resultatet blev att "öken"-bandets internationella karriär tog fart och de har nu spelat på flera europeiska festivaler.

Texten ovan är en översättning från BBC Africa:s videobeskrivning. Albumet Maison des Jeunes finns på Spotify och iTunes.

Sverige skickar nu en FN-styrka på 250 personer till Mali.

Ärlig reklam

12 okt 2014

Nu försöker man smutskasta Sam Harris med alla medel. Läs och dela.

Let me briefly illustrate how this works. Although I could cite hundreds of examples from the past two weeks alone, here is what I woke up to this morning: Some person who goes by the name of @dan_verg_ on Twitter took the most easily misunderstood sentence in The End of Faith out of (its absolutely essential) context, attached it to a scary picture of me, and declared me a “genocidal fascist maniac.” Then Reza Aslan retweeted it. An hour later, Glenn Greenwald retweeted it again.
That took less than two seconds of their time, and the message was sent to millions of people. I know one thing to a moral certainty, however: Both Greenwald and Aslan know that those words do not mean what they appear to mean. Given the amount of correspondence we’ve had on these topics, and given that I have repeatedly bored audiences by clarifying that statement (in response to this kind of treatment), the chance that either writer thinks he is exposing the truth about my views—or that I’m really a “genocidal fascist maniac”—is zero. Aslan and Greenwald—a famous “scholar” and a famous “journalist”—are engaged in a campaign of pure defamation. They are consciously misleading their readers and increasing my security concerns in the process.
No matter how completely opposed I may have been to another person’s views, I have not behaved like that. I have never knowingly distorted the positions I criticize, whether they are the doctrines of a religion or the personal beliefs of Francis Collins, Eben Alexander, Deepak Chopra, Reza Aslan, Glenn Greenwald, or any other writer or public figure with whom I’ve collided. The crucial boundary between hard-hitting criticism and defamation is knowing that you are misrepresenting your target. 
Here is the statement in context (p. 52−53):
The power that belief has over our emotional lives appears to be total. For every emotion that you are capable of feeling, there is surely a belief that could invoke it in a matter of moments. Consider the following proposition:
Your daughter is being slowly tortured in an English jail.
What is it that stands between you and the absolute panic that such a proposition would loose in the mind and body of a person who believed it? Perhaps you do not have a daughter, or you know her to be safely at home, or you believe that English jailors are renowned for their congeniality. Whatever the reason, the door to belief has not yet swung upon its hinges.
The link between belief and behavior raises the stakes considerably. Some propositions are so dangerous that it may even be ethical to kill people for believing them. This may seem an extraordinary claim, but it merely enunciates an ordinary fact about the world in which we live. Certain beliefs place their adherents beyond the reach of every peaceful means of persuasion, while inspiring them to commit acts of extraordinary violence against others. There is, in fact, no talking to some people. If they cannot be captured, and they often cannot, otherwise tolerant people may be justified in killing them in self-defense. This is what the United States attempted in Afghanistan, and it is what we and other Western powers are bound to attempt, at an even greater cost to ourselves and to innocents abroad, elsewhere in the Muslim world. We will continue to spill blood in what is, at bottom, a war of ideas.
There is an endnote to this passage that reads:
We do not have to bring the membership of Al Qaeda “to justice” merely because of what happened on Sept. 11, 2001. The thousands of men, women, and children who disappeared in the rubble of the World Trade Center are beyond our help—and successful acts of retribution, however satisfying they may be to some people, will not change this fact. Our subsequent actions in Afghanistan and elsewhere are justified because of what will happen to more innocent people if members of Al Qaeda are allowed to go on living by the light of their peculiar beliefs. The horror of Sept. 11 should motivate us, not because it provides us with a grievance that we now must avenge, but because it proves beyond any possibility of doubt that certain twenty-first-century Muslims actually believe the most dangerous and implausible tenets of their faith.
The larger context of this passage is a philosophical and psychological analysis of belief as an engine of behavior—and the link to behavior is the whole point of the discussion. Why would it be ethical to drop a bomb on the leaders of ISIS at this moment? Because of all the harm they’ve caused? No. Killing them will do nothing to alleviate that harm. It would be ethical to kill these men—once again, only if we couldn’t capture them—because of all the death and suffering theyintend to cause in the future. Why do they intend this? Because of what they believe about infidels, apostates, women, paradise, prophecy, America, and so forth.
Aslan and Greenwald know that nowhere in my work do I suggest that we kill harmless people for thought crimes. And yet they (along with several of their colleagues) are doing their best to spread this lie about me. Nearly every other comment they’ve made about my work is similarly misleading.
Both Aslan and Greenwald are debasing our public discourse and making honest discussion of important ideas increasingly unpleasant—even personally dangerous. Why are they doing this? Please ask them and those who publish them.

Antiabortlobbyns försök att lura Uppsala universitet och Drottning Silvia misslyckades

Från Uppsala universitets hemsida idag:
Seminariet ”Mänskliga rättigheter och trafficking” skulle ha ägt rum i universitetshuset den 15 oktober. De senaste dagarna har dock universitetets medverkan i arrangemanget ifrågasatts från flera håll.
- Det finns för många frågetecken kring arrangemanget och organisationen Scandinavian Human Rights Lawyers som står bakom initiativet, säger professor Anna Singer som skulle ha inlett dagen. Syftet med vårt deltagande i konferensen var att sätta fokus på den viktiga frågan om trafficking och människohandel. Ett ämne som flera forskargrupper studerar och kan bidra med sin kunskap kring. Nu har fokus blivit ett helt annat och skymmer huvudfrågan, under de omständigheterna har vi kommit fram till att det inte längre är meningsfullt att delta i konferensen.
Uppsala universitet vill dock bidra till att frågan om Trafficking och människohandel uppmärksammas och har därför beslutat att själv arrangera en konferens i ämnet under våren.
Från Hovets hemsida:
Drottningen ställer in sin medverkan i seminariet om trafficking och människohandel som var planerat den 15 oktober och följer därmed Uppsala universitets och Uppsala FN-förenings beslut att ej medverka.
Drottningen avstår även mottagandet av priset Scandinavian Human Dignity Award 2014, som skulle delats ut under konferensen. Utmärkelsen är instiftat av organisationen Scandinavian Human Rights Lawyers.
Drottningen välkomnar universitetets beslut att arrangera en ny konferens i egen regi under våren 2015 i det viktiga ämnet mot trafficking och människohandel, som World Childhood Foundation och Drottningen arbetat med i många år.
Läs ner hos Dagens Nyheter, Aftonbladet, eller Uppsala universitets studenttidning Ergo. Så här skriver Ergo:
Bakom priset står Scandinavian Human Rights Lawyers som tidigare år delat ut priset till kända abortkritiker som italienska europaparlamentariken Luca Volontè, och Roger Kiska i egenskap av företrädare för Alliance Defending Freedom, som är en så kallad pro-lifeorganisation. I motiveringen till att ADF fick priset skriver Scandinavian Human Rights Lawyers: "With more than 2100 allied lawyers and nearly 200 allied organizations working for the promotion of religious liberty, the right to life from conception until natural death and protection of the natural family, the organization has truly become a global force and a great Scandinavian partner."
Tidningen Ottar, som nyligen har granskat det svenska abortmotståndet, twittrar på fredagen: "Nästa vecka delar några av Sveriges mest aktiva abortmotståndare ut ett nyinstiftat pris till Drottning Silvia, för Childhood foundation. I kommittén som instiftat och delar ut priset sitter bl a abortmotståndarna Ruth Nordström, Stefan Swärd, Tomas Seidal, Tuve Skånberg."
– De som grundat priset har starka kopplingar till det organiserade abortmotståndet i Sverige, som organisationerna Provita och Ja till Livet
, säger Carolina Hemlin, chefredaktör på Ottar till Ergo.
– Att ha en dag mot trafficking är i sig jättebra, men man kan ifrågasätta om de andra arrangörerna är medvetna om eller noterar att grundaren till priset är så organiserad i abortmotståndet, och om de tycker att det är helt okej att förknippas med det, säger Carolina Hemlin.
Vad man än tycker i abortfrågan är det ett lågvattenmärke att bakvägen försöka associera sin sakfråga med Uppsala universitet och drottningen. Vad ska de göra för smakfullt tilltag härnäst - försöka äckla folk med operationsbilder? (Nej visst ja, det gör de ju redan.)

Hur klokt är det att ha Jesus som förebild?Anders Hesselbom "rantar" om Jesus i podcasten Radio Houdi avsnitt #100

Hjärnan bakom moral

Patricia Churchland ger sin förklaring av hur moral utvecklats tillsammans med hjärnan.
(Nobelkonferensen, vid Gustavus Adolphus College i Minnesota, har fler intressanta föreläsningar.)

11 okt 2014

Har man något ansvar för sin ateistiska livsfilosofi?

Det finns (förhoppningsvis) ingen som ifrågasätter att den verklighetsuppfattning man besitter, påverkar hur man agerar. Om man verkligen inte tror att några gudar finns på riktigt, kommer det att få genomslag i hur man agerar. Jag är inte helt nöjd med att frånvaron av gudstro, ateism, benämns som en livsåskådning. Ateism är frånvaron av en specifik föreställning, medan t.ex. metafysisk naturalism (som innefattar ateism) är mer av en livsåskådning. Jag kan acceptera påståendet, om vi samtidigt erkänner begränsningen i ordet - den mest inkluderande definitionen av ordet ateism säger mycket lite: Den som inte tror på Gud (eller några gudar över huvudet taget) är ateist. Du behöver inte hata Gud, du behöver inte förneka Gud, och så vidare.

Livsåskådning eller ej, nog gör ateismen avtryck allt. För mig är det lätt att hitta exempel i vardagen där ateismen gör sig märkt. Om jag vill ha något gjort, överväger jag aldrig att be Gud. Om jag gjort någon illa, är det aldrig Gud jag ber om förlåtelse. Det finns förresten givetvis många gudstroende som agerar som om de vore ateister, och endast låter sin gudstro lämna avtryck när de t.ex. befinner sig i en känsla av maktlöshet, i en krissituation, och så vidare. Och så finns det andra som ber till Gud om vad som helst, eller ber för att meditera. Men det viktiga här är att om man ska nämna något som utmärker en ateist, så är det att han inte pratar med Gud, åtminstone inte i tron att något gudomligt väsen varken lyssnar, kan lyssna eller vill lyssna. För tror han att något gudomligt väsen lyssnar, så är han per definition inte ateist. Det finns alltså ett orsakssamband mellan att vara ateist och att inte prata med Gud - det ena följer till det andra. Vi ser även exakt samma typ av orsakssamband när vi tittar på förhållandet mellan att inte tro att det finns något storsjöodjur i Storsjön, och att inte leta efter storsjöodjuret - korrelationen är mycket hög eftersom det ena följer till det andra, om än ej med nödvändighet. Det finns givetvis ateister som pratar med Gud eller praktiserar andra riter, och det finns givetvis dem som inte tror på storsjöodjuret som ändå söker efter det. Men igen, tror man på Gud, är man per definition inte ateist.

För att kunna diskutera andra egenskaper hos ateister, eller andra konsekvenser av en ateistisk livsåskådning, måste man ha förståelse om vilka samband som kan tänkas förekomma. Att två egenskaper, yttringar eller fenomen samexisterar, betyder inte att det ena beror på det andra eller är en konsekvens av det andra. Om vi definierar en grupp av människor genom något som utmärker dessa, t.ex. att de inte tror på någon eller några gudar, och sedan hittar något annat som är sant för denna grupp i högre utsträckning än för befolkningen i helhet, så har vi fortfarande bevisbördan framför oss om vi vill hävda att det ena följer till det andra. Och här kan man inte komma dragandes med något tyckande! Låt oss säga att vi har intervjuat femhundra ateister och kommit fram till att en majoritet av dem inte är speciellt nogräknade när det gäller bordsskick, och vidare att en majoritet av befolkningen i övrigt är noga med sitt bordsskick, vad kan vi då konstatera?

Vi kanske bygger ett resonemang som förklarar den korrelation som vi ser. Det kan kanske vara att ateister inte tror att de kommer att ställas till svars för sitt agerande inför någon Gud efter sin död, och därför kan tillåta sig slafsa med maten lite hur som helst. Men för en ateist kan det finnas andra skäl att uppföra sig. Man kanske vill göra ett gott intryck, man kanske ser ett korrekt uppförande som ett uttryck för respekt, eller så kanske man vill föregå med gott exempel in för andra icke-gudar av andra skäl. Och det som egentligen är relevant här är huruvida ateister anser att en gudafri verklighet legitimerar ett godtyckligt beteende. Annars kan man lika gärna hävda att man glass orsakar drunkning, eftersom glassförsäljning förekommer i korrelation med drunkningsolyckor.

Man har ett ansvar för sin livsåskådning, eftersom den påverkar hur man agerar. Men det är svårt att hitta konkreta problem med just ateismen. Jag har dock sett mycket kritik mot ateism som jag avfärdat på grund av att kritikern inte gjort skillnad på t.ex. leninism och ateism, nazism och ateism eller socialdarwinism och ateism. "Ateismen har orsakat miljoner människors död" kan det heta, med en hänvisning till Lenins ateism och hans agerande, Hitlers ateism och hans agerande eller någon förvirrad representation av darwinismen som man tillskrivit Charles Darwin för att sedan förfasas över dess tänkta konsekvenser. Men ateism leder inte till några negativa konsekvenser. Att inte tro på skogstroll leder inte heller till några negativa konsekvenser. Om man betraktar storskogen som ofarlig baserat på antagandet att det inte finns några skogstroll och sedan slutar sin tid som björnmat, så kan man förvisso säga att trolltro kanske skulle vara en fördel, men att dödsorsaken i själva verket var en konsekvens av bristande kunskap om naturen och dess innehåll. Hade inte religion varit till någon evolutionär fördel, är det inte ens säkert att den skulle ha funnits idag.

Jag är inte ateist av samma skäl som andra, men jag är säker på att många ateister och ex-troende som resonerat över sitt förhållande till övernaturliga fenomen och väsen, delar mina skäl. För det första är det intressant att ha en god förståelse av yttervärlden, vilket jag anser att man erhåller genom riktandet av en hälsosam nivå av skepticism mot påståenden om gudomliga väsens åsikter och attribut, eller blotta existens. Som följd av detta, hämtar jag min tillfredsställelse i kontext som inte kräver några grundlösa postulat, som t.ex. att lyssna på psykedelisk musik istället för att be till Gud. Vi vet ju om att man måste ta Guds existens på tro, eftersom han inte är detekterbar för vetenskapen, endast för troende. För det andra anser jag att det är användbart att ha så korrekt information som möjligt. Om något inte verkar förhålla sig så som jag hade förväntat mig eller hoppats, så vill jag tro att jag är öppensinnad nog att anpassa min uppfattning istället för att generera ad hoc-teorier för att skydda mina föreställningar. "Om Gud inte kan detekteras, kanske han inte finns" är ett mer tillfredsställande påstående än "om Gud inte kan detekteras, kanske han är transcendent".
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se