19 apr 2014

Jonas Gardell om Gud som psykotisk "domare och bödel"

Gästinlägg av Lars Torstensson.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jonas Gardell om Gud som psykotisk "domare och bödel"
I långfredagens Expressen reflekterar Jonas Gardell över "Bibelns skildring av Gud som domare och bödel". Han gör det under rubriken "Den psykotiske Fadern". Gardell tar också upp filmen "Noah", som "handlar om blind lydnad gentemot såväl den himmelske som den jordiske Fadern".

Gardell skriver:
En Gud som både är anklagare, domare och bödel, därtill allsmäktig samt kräver att få bli tillbedd som "god" - hur får man ihop det? ...
I berättelsen om Noa och Floden är Gud kanske som mest schizofren. 
Guden som skapar blir här Guden som förgör. 
Han blir det förintande hav - som alltid en symbol för det onda - som han en gång själv besegrade. 
... är det någonting filmen "Noah" verkligen handlar om är det blind lydnad gentemot Fadern, såväl den himmelske som den jordiske. 
Kontentan blir att vi måste acceptera att Fadern är såväl skapare som förgörare. Han är ledare av familjen och han har absolut auktoritet. 
Också när hans beslut är uppenbart sjuka, hans handlingar vidriga, hans motiv grumliga och hans resonemang sinnessjuka.
Obegriplig korsdöd

Korsfästelsen kommenterar Gardell så här:
"Varför dog Jesus på korset?" frågade sjuåringen." 
"För att Gud skulle kunna förlåta människan", svarade pappan. Sjuåringen stirrade en lång stund på bilden av den plågade, korsfäste Jesus med törnekronan nerpressad över pannan och med blodet rinnande över ansiktet. 
Sedan sa sjuåringen: "Men vem är det som ska förlåta vem? Är det Gud som ska förlåta människan, eller är det människan som ska förlåta Gud?" ... 
Sjuåringen tittade på den korsfäste Jesus en lång stund till, och sedan sa hon: "Vet du vad, pappa, det där förstår jag faktiskt inte!" 
Och pappan svarade: "Nej vet du älskling, det är det nog ingen som gör!"
När Humanisterna resonerar i de här banorna, och pekar på grymheter och absurditeter i den kristna förkunnelsen, blir vi inte sällan beskyllda för religionshat. Därför är det befriande att se att en kristen teolog kan framföra lika skarp kritik av Bibeln och den bibliske guden.

(Vissa av citaten ovan är hämtade ur pappersversionen av Expressens artikel, som skiljer sig en del från nätversionen.)

Lars Torstensson

Johan Glans syn på påsken

Var påskägg kommer ifrån

.

18 apr 2014

Mer blodFör er som tycker ni har en alltför blodfattig påsk kommer här en repris av de korsfästningar jag bevittnade förra året på Filippinerna.

Mannen som river ner ateismen med en enkel fråga

Den kristna komikern Brad Stine påstås riva ner ateismen med en enda enkel fråga i detta klipp. Fritt översatt:

"Ateism är den enda ideologi som skrämmer mig. Ateister vill ha bort ...under Gud... från Pledge of Allegiance."

När amerikaner svär sitt trohetslöfte, säger man sedan 1954 så här: "Jag lovar trohet till USAs flagga och republiken som den står för, en nation under Gud, odelbar, med frihet och rättvisa för alla". Stine fortsätter:

"Varför? För de blir kränkta av det. Ni är ju ateister! Ni tror ju inte ens på Gud! Hur kan han kränka er?"

Ordet "kränkt" är naturligtvis Stines eget, men om det är någon som kränker, så är det inte en icke-existerande gud. Det är kristnas adaption av samhället mot premissen att Gud finns, som inte alltid är så lämplig i ett samhälle där inte alla tror på Gud.

"Vem är den mest irrationella, en kille som tror på en osynlig Gud eller en kille som är kränkt av en Gud han inte tror på?"

Den "andra killen" representeras med en halmgubbe, men svaret är givetvis den som tror på en osynlig Gud. Inte så mycket för att Gud inte syns, utan för att det inte finns något som tyder på att några gudar över huvudet taget existerar. Den som tar något på tro, är irrationell. Alltså, den som försanthåller något trots bristen på evidens, är irrationell. Den som har åsikter om att samhället ska anpassas till denna gudstro, är rationell. Svårare än så är det inte. "One nation under the Unicorn."


(Eftersom det är påsk, läs gärna Antje Jackeléns replik om påskveckan, och mitt svar.)

Den absolut sista måltiden

Efter osämjan när de skulle dela på notan, blev det inga flera gemensamma middagar för lärjungarna.

Våroffer

.

17 apr 2014

Den näst sista måltiden

Den sista måltiden

Känslornas seger över förnuftet påsken 2014

En reklamfilm från ICA har i veckan upprört helig vrede av oväntat effekt. Så illa blev det, att ICA tillslut beslöt sig för att dra tillbaka reklamfilm. I filmen, som ingick i den mycket välkända serien med karaktärerna Stig och Ulf, gjordes det kulturella referenser till Den sista måltiden med Jesus & Co, vilken utspelade sig i påsktid. Men när nyanställda Cindy i sammanhanget ertappas med fingrarna i såssnipan och talar om Sebastians håriga rygg, då gick tydligen anständighetens gräns.

Egentligen är det inte de lättkränktas protester som är betydelsefulla i denna historia. De rösterna hörs nästan alltid och om allt möjligt. Det viktiga och nya är istället att dessa upprörda röster fick avsedd effekt, anpassning. Detta är något nytt i Sverige, när det gäller kristna.

I detta fall har företrädare för Svenska kyrkan, som Anna Karin Hammar, gått ut och sagt att de skall bojkotta ICA. Efter ICA:s beslut skrev Hammar på twitterNu har ICA dragit in sin reklamfilm som saknade lyhördhet för vad ett multireligiöst samhälle kräver av respekt. Jag drar in min bojkott.

Även på DN:s ledarsida har de kränkas känslor försvarats. Erik Helmerson skriver: "Hur som helst: Jag hade kunnat avsluta med svart humor och säga att jag med spänning inväntar Icas frejdiga Muhammedskämt inför nästa ramadan. Men det gör jag inte, dels för att det vore precis lika okänsligt, dels för att jag vet att Muhammedskämten tack och lov kommer att utebli. När det handlar om att driva med islam och judendomen tänker folk oftast till, funderar på om det är värt det, diskuterar om man verkligen vill kränka människors sinne för vördnad bara för att kränga en lammstek till."

Hammar och Helmerson åskådliggör tydligt vad det nya är. En anpassning till ett multireligiöst samhälle där den mest lättkränkte sätter ribban för alla andra. På kränkthetensmarknad värderas inte idéer efter deras sanningshalt eller moraliska värde, genom rationella argument. På denna marknad är subjektiva känslor i kombination med till religiösa traditioner allt som räknas. Och vinsten för de som deltar är makt och inflytande.

Att tiderna ändrats är lätt att inse när vi minns att Elisabeth Ohlson Wallins utställning Ecco Homo 1998 visades i Uppsala domkyrka. Då skedde också kraftfulla protester, men de fick ingen verkan. Ärkebiskop K.G. Hammar stödde visningen. Idag intervjuas blivande ärkebiskop Jackelén i Människor och tro. Jag förväntar mig att hon kommer instämma i kritiken mot ICA.

Berättelsen om sista måltiden är en del av den kristna idévärlden. Idéerna som ryms i den förstärks och förmedlas genom ritualen (sakramentet nattvarden) och dess tradition. Ritualer, ceremonier och traditioner är religionernas verktyg för att ge sina idéer extra värde hos utövarna. Dessa praktiker ingjuter kraftfulla känslor i människor, vilka nu kan lösas in mot makt på kränkthetensmarknad. Dock finns det alltid en idévärld i botten.

Människor skall få ha sina olika idévärldar, så länge inte dessa hetsar mot andra människor. Men när vi ger vissa idéer extra värde (helighet), då finns makten där. Den makten har de som vördar religiösa idévärldar historiskt sett använt för att förtycka opposition, förtrycka minoriteter och förhindra förändring.

Idéer skall inte ges respekt eller vördnad. Idéer skall stötas och blötas, diskuteras och kritiseras. Humor är ett av det bästa verktygen för detta. Är ni helt säkra på att inte ICA:s evangelium ger en sannare bild av vad som verkligen hände en kväll för snart 2000 år sedan?

Förvänta er mer skämt om nattvarden framöver.

Vad påsken egentligen handlar om

.

16 apr 2014

Vad säger du om dödsstraff för homosexualitet, Carl Gustaf?

Ni minns säkert Brunei. Det lilla sultanatet på Borneo som vår statschef besökte för tio år sedan. På frågan om det inte var svårt att träffa och umgås med landets envåldshärskare, svarade vår statschef bland annat:
[...] det är ett mer öppet land än något annat där man kan tänka sig, där kontakten mellan mellan hans, ja, då sultanen och hans, hans ministrar är ett väldigt, väldigt, så att säga, nära samarbete, och därför så är det väldigt korta beslutsvägar, så att när det kommer till sultanen så tar han då besluten tillsammans med, med ett råd av sina då sakkunniga i de här frågorna, så att jag upplever ett ömsesidigt förtroende och samarbete på alla, alla nivåer ... Det är faktiskt ganska fantastiskt ... Man önskar egentligen att det skulle kunna vara så i ett vanligt samhälle. [Wikiqoute]
Detta land har nu infört dödsstraff för homosexualitet, genom stening. Enligt den nya lagen är det också dödsstraff för att förklara sig som icke-muslim, tala nedsättande om koranen och annan hädelse. [qx]

Det vore på sin plats om Carl XVI Gustaf uttalade sig om sin syn på dessa lagar och om hur han numera ser på sin kollega sultanen Hassanal Bolkiah.

Larping

Glöm inte att rollspel är en ingång till satanismen.

15 apr 2014

Ett sekulärt samhälle kan inte ha religiösa högtider

Gästinlägg av Catarina Thestrup:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om vi ska ha statligt understödda högtider, det vill säga röda dagar i almanackan, bör det som högtidlighålls vara av universell karaktär och inte vara kopplat till en speciell grupps religion, kultur eller tradition. Tankar och handlingar som klassificeras som kulturella, religiösa eller traditionsbundna åtnjuter idag en särställning och anses på grund av sin klassificering vara värda att värna och bevara. Varför?

Tydliga definitioner för och gränsdragningar mellan begreppen religion, kultur och tradition finns inte. När man efterfrågar definitioner får man luddiga svar – vilket bara är att vänta; religion, tradition och kultur (liksom ideologi) är omöjliga att definiera, eftersom begrepp som innefattar tankar och handlingar, vilka endast existerar på individnivå, inte kan definieras på gruppnivå. Religioner, kulturer och traditioner utgår från dogmer det vill säga från att det är förpliktigande och på förhand bestämt av någon eller något annat än individen vad som är rätt att tänka och att göra. Upphöjandet av religion, kultur och tradition som något som ska värnas (ibland till och med på individens bekostnad) och definitions- och gränsdragningsproblematiken gör att fokus flyttas från sakfrågan, att rätten och ansvaret förskjuts från individen, och att kritik av religion omöjliggörs; religiösa är till exempel snabba att hävda att tradition och inte religion ligger till grund för kvinnoförtryck och omskärelse.

Men spelar det någon roll vad en handling eller tanke grundar sig i? Förändrar det på något sätt tanken eller handlingen? För att citera Shakespeare: “What’s in a name? that which we call a rose. By any other name would smell as sweet; “ Det är inte religioner, kulturer och traditioner som tänker och begår handlingar utan det är alltid individer som gör det. Därför kan endast individer vara berättigade till skydd och ställas till svars för tankar och handlingar. Och precis som en ros skulle lukta lika gott om den kallades något annat är tankar och handlingar desamma oavsett vad de definieras som. Det är alltid själva tanken eller själva handlingen som är bra eller dålig – exkluderande eller inkluderande. Ett sekulärt samhälle som värnar den fria tanken måste ifrågasätta och bekämpa alla former av dogmer eftersom alla dogmer har sin utgångspunkt i något annat än individen, och ett gott, rättvist samhälle måste alltid utgå från just individen. Det är individer och individers rätt som ska värnas, inte religioners, kulturers eller traditioners.

Jag tror att gemensamma nationella ledigheter och gemensamma högtidlighållanden kan vara bra för sammanhållningen och gemenskapen, men då måste de kopplas till något som förenar oss och som alla vi som lever på den här platsen upplever och har gemensamt. Ett mångkulturellt, sekulärt och globaliserat samhälle kan inte och bör inte bygga sammanhållning på majoritetens religion, kultur eller tradition. Det exkluderar. Sammanhållning som inkluderar alla kan endast byggas på universella värden, såsom demokrati, jämställdhet mellan män och kvinnor, rätten till liv, frihet, egendom och strävan efter lycka och på att uppmärksamma för alla gemensamma upplevelser, såsom dem av naturen och årstidsväxlingarna. Så lika självklart som att politik och stat ska värna universella värden och vara separerade från religion, ska också våra nationella högtider, om vi ska ha dem, högtidlighålla universella upplevelser och händelser och inte vara kopplade till en speciell grupps religion, kultur eller tradition.

Eftersom våra nuvarande stora religiösa högtider sammanfaller med midvinter och vårens ankomst skulle vi, utan att behöva ändra de röda dagarna i kalendern, kunna ta bort den religiösa kopplingen och istället officiellt fira årstiderna. Och de som även fortsättningsvis vill koppla sitt firande till religion kan göra det. Men ett tydligt offentligt ställningstagande att det nationella firandet handlar om årstidsövergångar vore önskvärt, så att alla som bor här och lyder under svenska lagar skulle känna sig inbjudna i firandet och berättigade till ledigheten. Detta tror jag är en mycket bättre lösning än att som nu försöka anamma och uppmärksamma andra religioners högtider i Sverige. Det blir också en välbehövlig markering att stat och religion är separerade.

Glad vår!

Catarina Thestrup

Scientism?

Idag skriver jag mitt sista inlägg som gästbloggare i Curie - min uppmätta tid är nu ute. Den här gången handlar det om det som kallas scientism och ett aktuellt försök att ge begreppet en positiv innebörd.

Solgud

14 apr 2014

Succépodcasten Radio Houdi avsnitt #79 – Radio Houdi ser på skräckfilm


Nytt skräckinjagande avsnitt av Radio Houdi med greve John Dracula Houdi och Dr. Anders Frankenstein-Hesselbom!

Skräckfilm! Hur ser man skeptiskt på det? Går det eller är det bara att kapitulera och låta sig roas och skrämmas. John och Anders listar sina skräckfilmsfavoriter.

Det är påskvecka och flera skräckfilmer kommer visas i TV. På Långfredagen kan man garantera att ett program om zombien Jesus kommer visas. Bara för det går det bra att köpa de spikar som användes (kanske) till att spika upp Jesus på korset med… Finns på Blocket.

Expressens dubbelmoral och hur luras svenska präster av SVT? Behöver man annonsera efter siare hos Arbetsförmedlingen och kan man hypnotisera som Mandrake.
Skräcken när Ulf Ekman och Carola talar i tungor är ingenting mot när Kristna Värdepartiet och paranormala forum blockar folk för att de ställer en fråga.
Frågor på det?

Vi avslutar det hela med en TÄVLING! Vinn boken “Påverkan och manipulation” av Peter Dahlgren och Håkan Järvå i vår skräcktävling.

Buuuuu!

Homeopatisk kirurgi

.

Testa dina idéer

Målning av Rowena Morrill

"Science doesn’t purvey absolute truth. Science is a mechanism, a way of trying to improve your knowledge of nature. It’s a system for testing your thoughts against the universe and seeing whether they match. This works not just for the ordinary aspects of science, but for all of life." 
- Isaac Asimov, ur intervju med Bill Moyers, 1988

13 apr 2014

Låt er hänförasIdag skulle Christopher Hitchens fyllt 65 år.

Söndagsnöjet: Bluffpoker

12 apr 2014

CERN och jakten på universums hemligheter

Sara Strandberg, lektor i fysik vid Stockholms Universitet, ger en lektion i partikelfysik. 2013 års Nobelpris i fysik gick till teorin bakom Higgspartikeln, den sista pusselbiten i partikelfysikens standardmodell. Men standardmodellen är inte den sista pusselbiten i det kosmiska pusslet. Vad är nästa utmaning för forskarna på CERN?

Lösningem

.

11 apr 2014

Ha en trevlig och transcendent helg!

Vad händer med dig när du dör?

Stulen moral

.

10 apr 2014

En rapport från Venezuela

Bra beslut av DO om barnmorskan som inte ville utföra aborter

Ett bra beslut av Diskrimineringsombudsmannen som lägger ner ärendet med barnmorskan som inte fick anställning för att hon vägrade utföra aborter av samvetsskäl.
Efter att ha utrett de anmälda händelserna gör DO bedömningen att omständigheterna i ärendet inte ger anledning att anta att kvinnan har diskriminerats av landstinget, och därför avslutas nu ärendet. [DO]
I beslutet står det (EG är personen som skall ha utsatts för diskriminering):
Som DO redan inledningsvis funnit finns det inte heller några omständigheter i ärendet som tyder på att landstinget vid sitt ställningstagande fäst avseende vid EG:s trosuppfattning och religiösa övertygelse i sig. Utredningen ger alltså inte anledning att anta att en annan barnmorska som sökt de aktuella tjänsterna, och som av andra än religiösa skäl förklarat att han eller hon inte var beredd att medverka vid utförandet av aborter, av landstinget skulle ha erbjudits anställning eller på något annat sätt behandlats annorlunda. Sammanfattningsvis gör DO i denna del således bedömningen att landstingets ställningstagande att EG inte kunnat komma ifråga för de aktuella tjänsterna inte utgjort direkt diskriminering som haft samband med religion eller annan trosuppfattning.
DO har även bedömt om det förekommit indirekt diskriminering:
[Det är] DO:s bedömning att det ingrepp i EG:s frihet att utöva sin tro som landstingets agerande inneburit inte varit mer långtgående än vad som framstår som rimligt i förhållande till de intressen som åtgärden tillgodosett. Någon kränkning av hennes rätt till religionsfrihet enligt Europakonventionen har enligt DO:s uppfattning således inte skett.
DO anser alltså att det, i detta fall, finns viktigare intressen, än den en enskild persons religionsfrihet.

"Nu hotas rätten till abort i hela Europa"

Patrik Lindenfors med flera skriver på Aftonbladet Debatt:
I dag, den 10 april, håller Europaparlamenteten offentlig utfrågning kring One of us, ett medborgarinitiativ från Ja till livet-organisationer i Europa, som bland annat har stöd av påven Franciskus, svenska Provita och Ja till livet. 
One of us syfte är att få ”ett slut för verksamheter som innebär att mänskliga embryon förstörs”. 
Förenklat innebär initiativet att EU ska sluta finansiera aktiviteter som förutsätter förstörandet av mänskliga embryonala stamceller framför allt inom områdena forskning, utvecklingsbistånd och hälsa. 
I klartext innebär det ett stopp för all verksamhet som involverar stamceller från embryon och abort.
Läs vidare om detta mycket problematiska initiativ - Nu hotas rätten till abort i hela Europa

Skall vi ha mer tilltro till vetenskapen?

BBC:s The Big Questions ställer frågan och i panelen finns det de som har riktigt kloka synpunkter, t.ex. Evan Harris. 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se