23 apr 2014

Människorättsbrott - en kort sammanfattning av 2013Tack till Hans Arvidsson för tips!

Jesus, Muhammed och det Flygande Spaghettimonstret

.

Sekularister vet vad de gör

En tecknare har i The Independent kommenterat brittiska sekularisters öppna brev till premiärminister David Cameron.

22 apr 2014

Stefan Einhorn i "Go'kväll"

Idag var Stefan Einhorn gäst i Go'kväll i SVT 1. Se gärna programmet här. Här följer några reaktioner från undertecknad.

"Alla är glada och nöjda med att det är påsk, liksom alla är glada och nöjda med att det är jul. Men samtidigt så befinner sig på något sätt religionerna under attack. Vi lär ju vara det mest sekulära i världen." Insinuation om koppling mellan sekularism och religionsfientlighet.

"Men när man går till statistiken så visar det sig att 63% tror på Gud eller är öppna i frågan." Insinuation om koppling mellan sekularism om naturalism, insinuation om ateism och frånvaron av öppenhet.

"Jag menar att religion och andlighet är en väldigt viktig aspekt av tillvaron oavsett om religionens påståenden är sanna eller inte" apropå kopplingen mellan sekularism och religion.

"Religionerna har nackdelar och problem men samtidigt har människan behov av ett mysterium i tillvaron" som om verkligheten vore mer trivial än en massa korkade religioner "och förbjuder man det här mysteriet i tillvaron" va??? "då tror jag att människan blir olyckligare."

På frågan om vem som skulle förbjuda det: "Ja, det finns ju krafter i samhället som verkar för att man ska ta bort alla religiösa traditioner. Att religionen bara ska få tillhöra den privata sfären." Så vilka vill förbjuda religiösa traditioner, och endast tillåta att religionen ska få tillhöra den privata sfären? "Humanisterna t.ex."

Notera det sista citatet, 35 minuter in, som ordagrant lyder (min emfasering):  "Ja, det finns ju krafter i samhället som verkar för att man ska ta bort alla religiösa traditioner. Att religionen bara ska få tillhöra den privata sfären. Humanisterna t.ex."

Vi har att göra med ytterligare ett mindre nogräknat uttalande från Stefan Einhorn. Som anhängare av ett sekulärt samhälle, vill jag se ett samhälle som ger plats för alla livsåskådningar på lika villkor.

Allt om homeopati

Dr. Charlene Werner förklarar hur homeopati fungerar så här:
Jag ska förklara exakt er hur [homeopati] verkligen fungerar. Alla har läst kemi i skolan, och alla vet vad vatten är. Har alla hört talas om [Albert] Einstein? Ni vet väl att ljus är energi? Einstein gav oss teorin att energi är lika med materian multiplicerat med ljusets hastighet, E = mc2. Om man har den formeln i åtanke, och tänker att det finns mycket materia, och komprimerar all materia så att det inte finns något tomrum kvar, vet ni hur mycket materia som då finns kvar? Ni tänker förmodligen att det handlar om mycket materia, jag består av mycket materia och den här byggnaden består av mycket materia. Men all materia i hela Universum tar inte upp mer plasts än ett bowlingklot. Det är all materia som finns i hela världen och Universum. 
Hur mycket materia är du? En obetydlig mängd! I formeln E = mc2 kan man i princip stryka M (materia) så att formeln blir "energi = ljusets hastighet" (E = c) och det är därför synsystemet är så viktigt. Vi har många fotoreceptorer som behandlar ljus. Men när Hahnemann [Samuel Hahnemann, homeopatins grundare] dog, föll inte hans teorier i god jord bland vetenskapsmännen, och pusselbitarna passade inte väl. Av den anledningen använde Gud sin oändliga vishet till att ge oss en ny [Albert] Einstein, nämligen Stephen Hawking. Hawking gav oss strängteorin. Hawking upptäckte att det finns andra energipartiklar i Universum som ser ut som gummiband och arbetar genom vibrationer. 
Vår kropp är så snillrikt designad att vi har syn och hörsel. [Syn och hörsel] kan plocka upp vibrationer. Om man lägger detta till Einsteins teori om att E = mc2, där materian i princip inte räknas, plus strängar - vibrationer - så har vi fortfarande inte exakt hela bilden. För vad är en cell? En cell har väggar, membran och cytoplasma. Är det materia? Nej, inte speciellt mycket. 
Man kan bryta ner cellen i små beståndsdelar av energi som kallas elektroner, protoner och neutroner. Hela min kropp består av en obetydligt liten mängd materia, men vad återstår? Energi! Alltså, jag är energi, du är energi. 
Enligt fysiken kan inte energi skapas. Vi vet inte hur energi skapas eller förstörs. Det är inte mänskligt görbart! Vi transformerar energi från en form till en annan. Det är allt! 
Om det är allt, gissa hur vi definierar "sjukdom"? Det är inte massa! Vi har överfört vår energistatus till något annat, och det är vår definition av "sjukdom". Vi borde alltså kunna transformera vår energi till ett tidigare bättre tillstånd. För detta använder vi ljus, ljud eller homeopati. 
Vad är homeopati? Inte mycket är materia men allt är energi, alltså har allt en vibration. Så tänk om jag kunde bevara energi för framtida bruk? Om jag skulle vilja tillverka en bomb av kemikalier, och om min grannes hund bajsar i min trädgård, och jag kastar bomben på honom, skulle det göra honom glad? Nej, för vad händer när energin frigörs? Det förstör eller förändrar något. Byggnaden ändrar sin energistatus till något mindre organiserat. Detta är homeopati! 
Vi pulveriserar substanser, placerar dem i en lösning och vi skakar dem som om det vore en bomb. Detta frigör substansens energi till vätskan. Vätskan sprutas över sockerpiller, vilket ger en energisk substans för senare bruk. Om jag kan hitta substansen som matchar din energiförändring, och tilldelar den när vi så önskar, vad kan vi göra med ditt energisystem? Jo, transformera det till ett tidigare och bättre tillstånd. Så fungerar homeopati!
Dr. Werners föreläsning fortsätter med utsagan om att alla vibrerar tillsammans med en växt, ett djur eller en mineral. Se den gärna här!

Några få brister i den nuvarande teorin kring Homeopati som jag reagerar över, som homeopaterna gärna får kommentera:

- Drygt 0,000 000 000 000 000 000 004 procent av Universum är materia, vilket ger oss ett bowlingklot i form av en kub där varje sida är tusen ljusår stort. Jag föreslår en annan liknelse än ett bowlingklot, eftersom många tänker på ett ting som är mindre än 9 461 m3.

- Produkten av m och c2 inte kan ersättas med c.

- Kopplingen mellan syn och woo förbryllar mig, men jag förmodar att besattheten av syn är kopplad till samma slags misstro som ligger bakom konspirationsvurmande.

- Stephen Hawking har även egna meriter, bortom att vara utvald av Gud.

- Människans kropp är inte med nödvändighet designad. Det vetenskapliga alternativet finns alltid som alternativ.

- En cell består inte av speciellt mycket materia. Inte heller om man tänker att det finns väldigt många celler, så utgör inte cellerna speciellt mycket materia. Men elektroner, protoner och neutroner finns i annan materia än celler.

- Att vi inte vet hur energi skapas eller förstörs, följer inte till att vi vet att det är ogörbart.

- Sjukdom kan även definieras som ett funktionshindrande tillstånd som karakteriseras av fysiologisk, psykologisk och/eller social ohälsa.

- Att energi inte kan förstöras eller skapas, följer inte till att vi vet hur vi transformerar den från ett tillstånd till ett annat.

- Vad kan ni homeopater göra med mitt energisystem? Min spontana förhoppning är: Så lite som möjligt!

Years of Living Dangerously

Amerikanska Showtime har producerat en påkostad serie - Years of Living Dangerously - i nio delar om klimatförändringar och dess konsekvenser. Första delen finns att se på Youtube. Detta avsnittet handlar delvis om amerikanska kristna som ber för regn, men inte tror på klimatförsämringar. Avsnittet handlar också om avskogning och Syrien. I dagar är det Jordens dag.

Designargumentet

.

21 apr 2014

Cameron får kritik för att felaktigt framställa England som ett kristet land

Inlägg författat av Lars Torstensson:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cameron får kritik för att felaktigt framställa England som ett kristet land
Den engelske premiärministern David Cameron skapar främlingskap och “sår sekterism och splittring genom att insistera på att Storbritannien fortfarande är ett ‘kristet land’“, och genom att “föra in Gud i politiken”. Det hävdar 55 författare, vetenskapsmän, filosofer och politiker i ett brev till The Telegraph. De anser att Cameron ger en felaktig beskrivning av England, vilket får “negativa konsekvenser för vår politik och vårt samhälle”. Kristna, säger de, är inte exceptionella när det gäller att bidra till samhället, och kristendomen har gått tillbaka starkt på senare tid.

Andrew Copson, verkställande chef för British Humanist Association, framhåller: “Pålitliga studier som British Social Attitudes Survey visar att över 60% av människorna i Storbritannien aldrig besöker en gudstjänst, 57% säger att de inte är kristna. Andra opinionsundersökningar och granskningar visar att över 60% inte delar centrala kristna trosuppfattningar, t ex på Jesu gudomlighet och uppståndelse.”

Jim Al-Khalili, British Humanist Associations president, säger att Camerons uttalande är en del av en “störande trend”. Han anser att det som nu behövs i stället är att man bygger “en stark delad identitet i ett allt mer pluralistiskt och icke-religiöst samhälle”.

TelegraphBritish Humanist Association

Lars Torstensson

"Upplysningen är vårt bästa hopp"

Susan Neiman, amerikansk moralfilosof, talar inför nederländska Humanisterna om varför världen behöver Europa. Hennes svar är, i korthet, att det endast är i europeiska länder upplysningens idéer lever och det finns en ambition att sprida dessa till andra delar av världen. Neiman beskriver upplysningen som det bästa hoppet för att människor skall uppnå frihet och social rättvisa. Hon anser upplysningens viktigaste värden är lycka, förnuft, vördnad och hopp. (Hennes tal är 60 minuter, därefter diskussion med publikfrågor.)

Klassisk duell

20 apr 2014

Radio Houdi #80 - Radio Houdi spikas upp på korsetDags för nytt avsnitt av skep-humanistiska podcasten Radio Houdi där John & Anders spikas verbalt upp på korset!

John och Anders återknyter till skräckfilmspratet i förra avsnittet där John förvånas över att de missat filmen Excorsisten från 1973.

Och på tal om besatthet så blev det ramaskri när ICA gjorde sin reklamfilm och nämnde Jesus och många kände sig kränkta.

Här diskuteras specialeffekter med green screen, glasmålningar i Star Wars och moderna projektioner som specialeffekter i moderna filmer som Oblivion från 2013.

Besökare kände sig kränkta när kyrkan själva välte gravstenar på kyrkogård i Gävle. Och ska vi inte dela ut The Royal Klappträ till Miljöpartiets riksdagsledamot som spenderar skattepengar på chemtrails?
Facerape har de flesta hört talas om, men vad är “code-rape”? Anders reder ut begreppen.
Vi avslutar med fem minuter stand up-comedy av ingen mindre än Lennie Norman när han går lös på religiösa galningar!

Ett varmt påskavsnitt från Radio Houdi!

Greider om uppståndelsen

Ur i Teologiska rummet oktober 2010.

"Happy British Muslims"

Islam har en inte alltför positiv image i västerländsk media, dels beroende på problem utanför islam (främlingsfientlighet), dels beroende på problem inom islam (en del islamuttolkares konservativa syn på kvinnor, familj och religionens roll i samhället, t.ex. i Saudiarabien, Iran och Irak). I ett försök att ändra på den här bilden publicerades i onsdags nedanstående mycket uppmärksammade video betitlad "Happy British Muslims" med en massa glada, dansande brittiska muslimer.På videon så ser ni glada dansande män, kvinnor och barn. Kvinnor och män som dansar tillsammans. Kvinnor med och utan huvudduk. De här inslagen föll förstås inte mer konservativa muslimer på läppen, så det har tydligen bråkats en del inom den brittisk-muslimska gruppen. Någon (konservativ muslim? islamhatare?) har därför klippt ihop nedanstående halal-version av videon.Extremt konservativa muslimer skulle förstås inte vara nöjda med den här videon heller - den innehåller ju till exempel fortfarande musik. Men nöjda skulle heller inte extrema islamhatare vara - den innehåller ju fortfarande glada muslimer i västerlandet. En helt meningslös alternativversion, således, som ändå lär ge upphov till ännu mer upprörda känslor.

Korsfest

19 apr 2014

Jonas Gardell om Gud som psykotisk "domare och bödel"

Gästinlägg av Lars Torstensson.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jonas Gardell om Gud som psykotisk "domare och bödel"
I långfredagens Expressen reflekterar Jonas Gardell över "Bibelns skildring av Gud som domare och bödel". Han gör det under rubriken "Den psykotiske Fadern". Gardell tar också upp filmen "Noah", som "handlar om blind lydnad gentemot såväl den himmelske som den jordiske Fadern".

Gardell skriver:
En Gud som både är anklagare, domare och bödel, därtill allsmäktig samt kräver att få bli tillbedd som "god" - hur får man ihop det? ...
I berättelsen om Noa och Floden är Gud kanske som mest schizofren. 
Guden som skapar blir här Guden som förgör. 
Han blir det förintande hav - som alltid en symbol för det onda - som han en gång själv besegrade. 
... är det någonting filmen "Noah" verkligen handlar om är det blind lydnad gentemot Fadern, såväl den himmelske som den jordiske. 
Kontentan blir att vi måste acceptera att Fadern är såväl skapare som förgörare. Han är ledare av familjen och han har absolut auktoritet. 
Också när hans beslut är uppenbart sjuka, hans handlingar vidriga, hans motiv grumliga och hans resonemang sinnessjuka.
Obegriplig korsdöd

Korsfästelsen kommenterar Gardell så här:
"Varför dog Jesus på korset?" frågade sjuåringen." 
"För att Gud skulle kunna förlåta människan", svarade pappan. Sjuåringen stirrade en lång stund på bilden av den plågade, korsfäste Jesus med törnekronan nerpressad över pannan och med blodet rinnande över ansiktet. 
Sedan sa sjuåringen: "Men vem är det som ska förlåta vem? Är det Gud som ska förlåta människan, eller är det människan som ska förlåta Gud?" ... 
Sjuåringen tittade på den korsfäste Jesus en lång stund till, och sedan sa hon: "Vet du vad, pappa, det där förstår jag faktiskt inte!" 
Och pappan svarade: "Nej vet du älskling, det är det nog ingen som gör!"
När Humanisterna resonerar i de här banorna, och pekar på grymheter och absurditeter i den kristna förkunnelsen, blir vi inte sällan beskyllda för religionshat. Därför är det befriande att se att en kristen teolog kan framföra lika skarp kritik av Bibeln och den bibliske guden.

(Vissa av citaten ovan är hämtade ur pappersversionen av Expressens artikel, som skiljer sig en del från nätversionen.)

Lars Torstensson

Johan Glans syn på påsken

Var påskägg kommer ifrån

.

18 apr 2014

Mer blodFör er som tycker ni har en alltför blodfattig påsk kommer här en repris av de korsfästningar jag bevittnade förra året på Filippinerna.

Mannen som river ner ateismen med en enkel fråga

Den kristna komikern Brad Stine påstås riva ner ateismen med en enda enkel fråga i detta klipp. Fritt översatt:

"Ateism är den enda ideologi som skrämmer mig. Ateister vill ha bort ...under Gud... från Pledge of Allegiance."

När amerikaner svär sitt trohetslöfte, säger man sedan 1954 så här: "Jag lovar trohet till USAs flagga och republiken som den står för, en nation under Gud, odelbar, med frihet och rättvisa för alla". Stine fortsätter:

"Varför? För de blir kränkta av det. Ni är ju ateister! Ni tror ju inte ens på Gud! Hur kan han kränka er?"

Ordet "kränkt" är naturligtvis Stines eget, men om det är någon som kränker, så är det inte en icke-existerande gud. Det är kristnas adaption av samhället mot premissen att Gud finns, som inte alltid är så lämplig i ett samhälle där inte alla tror på Gud.

"Vem är den mest irrationella, en kille som tror på en osynlig Gud eller en kille som är kränkt av en Gud han inte tror på?"

Den "andra killen" representeras med en halmgubbe, men svaret är givetvis den som tror på en osynlig Gud. Inte så mycket för att Gud inte syns, utan för att det inte finns något som tyder på att några gudar över huvudet taget existerar. Den som tar något på tro, är irrationell. Alltså, den som försanthåller något trots bristen på evidens, är irrationell. Den som har åsikter om att samhället ska anpassas till denna gudstro, är rationell. Svårare än så är det inte. "One nation under the Unicorn."


(Eftersom det är påsk, läs gärna Antje Jackeléns replik om påskveckan, och mitt svar.)

Den absolut sista måltiden

Efter osämjan när de skulle dela på notan, blev det inga flera gemensamma middagar för lärjungarna.

Våroffer

.

17 apr 2014

Den näst sista måltiden

Den sista måltiden

Känslornas seger över förnuftet påsken 2014

En reklamfilm från ICA har i veckan upprört helig vrede av oväntat effekt. Så illa blev det, att ICA tillslut beslöt sig för att dra tillbaka reklamfilm. I filmen, som ingick i den mycket välkända serien med karaktärerna Stig och Ulf, gjordes det kulturella referenser till Den sista måltiden med Jesus & Co, vilken utspelade sig i påsktid. Men när nyanställda Cindy i sammanhanget ertappas med fingrarna i såssnipan och talar om Sebastians håriga rygg, då gick tydligen anständighetens gräns.

Egentligen är det inte de lättkränktas protester som är betydelsefulla i denna historia. De rösterna hörs nästan alltid och om allt möjligt. Det viktiga och nya är istället att dessa upprörda röster fick avsedd effekt, anpassning. Detta är något nytt i Sverige, när det gäller kristna.

I detta fall har företrädare för Svenska kyrkan, som Anna Karin Hammar, gått ut och sagt att de skall bojkotta ICA. Efter ICA:s beslut skrev Hammar på twitterNu har ICA dragit in sin reklamfilm som saknade lyhördhet för vad ett multireligiöst samhälle kräver av respekt. Jag drar in min bojkott.

Även på DN:s ledarsida har de kränkas känslor försvarats. Erik Helmerson skriver: "Hur som helst: Jag hade kunnat avsluta med svart humor och säga att jag med spänning inväntar Icas frejdiga Muhammedskämt inför nästa ramadan. Men det gör jag inte, dels för att det vore precis lika okänsligt, dels för att jag vet att Muhammedskämten tack och lov kommer att utebli. När det handlar om att driva med islam och judendomen tänker folk oftast till, funderar på om det är värt det, diskuterar om man verkligen vill kränka människors sinne för vördnad bara för att kränga en lammstek till."

Hammar och Helmerson åskådliggör tydligt vad det nya är. En anpassning till ett multireligiöst samhälle där den mest lättkränkte sätter ribban för alla andra. På kränkthetensmarknad värderas inte idéer efter deras sanningshalt eller moraliska värde, genom rationella argument. På denna marknad är subjektiva känslor i kombination med till religiösa traditioner allt som räknas. Och vinsten för de som deltar är makt och inflytande.

Att tiderna ändrats är lätt att inse när vi minns att Elisabeth Ohlson Wallins utställning Ecco Homo 1998 visades i Uppsala domkyrka. Då skedde också kraftfulla protester, men de fick ingen verkan. Ärkebiskop K.G. Hammar stödde visningen. Idag intervjuas blivande ärkebiskop Jackelén i Människor och tro. Jag förväntar mig att hon kommer instämma i kritiken mot ICA.

Berättelsen om sista måltiden är en del av den kristna idévärlden. Idéerna som ryms i den förstärks och förmedlas genom ritualen (sakramentet nattvarden) och dess tradition. Ritualer, ceremonier och traditioner är religionernas verktyg för att ge sina idéer extra värde hos utövarna. Dessa praktiker ingjuter kraftfulla känslor i människor, vilka nu kan lösas in mot makt på kränkthetensmarknad. Dock finns det alltid en idévärld i botten.

Människor skall få ha sina olika idévärldar, så länge inte dessa hetsar mot andra människor. Men när vi ger vissa idéer extra värde (helighet), då finns makten där. Den makten har de som vördar religiösa idévärldar historiskt sett använt för att förtycka opposition, förtrycka minoriteter och förhindra förändring.

Idéer skall inte ges respekt eller vördnad. Idéer skall stötas och blötas, diskuteras och kritiseras. Humor är ett av det bästa verktygen för detta. Är ni helt säkra på att inte ICA:s evangelium ger en sannare bild av vad som verkligen hände en kväll för snart 2000 år sedan?

Förvänta er mer skämt om nattvarden framöver.

Vad påsken egentligen handlar om

.

16 apr 2014

Vad säger du om dödsstraff för homosexualitet, Carl Gustaf?

Ni minns säkert Brunei. Det lilla sultanatet på Borneo som vår statschef besökte för tio år sedan. På frågan om det inte var svårt att träffa och umgås med landets envåldshärskare, svarade vår statschef bland annat:
[...] det är ett mer öppet land än något annat där man kan tänka sig, där kontakten mellan mellan hans, ja, då sultanen och hans, hans ministrar är ett väldigt, väldigt, så att säga, nära samarbete, och därför så är det väldigt korta beslutsvägar, så att när det kommer till sultanen så tar han då besluten tillsammans med, med ett råd av sina då sakkunniga i de här frågorna, så att jag upplever ett ömsesidigt förtroende och samarbete på alla, alla nivåer ... Det är faktiskt ganska fantastiskt ... Man önskar egentligen att det skulle kunna vara så i ett vanligt samhälle. [Wikiqoute]
Detta land har nu infört dödsstraff för homosexualitet, genom stening. Enligt den nya lagen är det också dödsstraff för att förklara sig som icke-muslim, tala nedsättande om koranen och annan hädelse. [qx]

Det vore på sin plats om Carl XVI Gustaf uttalade sig om sin syn på dessa lagar och om hur han numera ser på sin kollega sultanen Hassanal Bolkiah.

Larping

Glöm inte att rollspel är en ingång till satanismen.

15 apr 2014

Ett sekulärt samhälle kan inte ha religiösa högtider

Gästinlägg av Catarina Thestrup:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om vi ska ha statligt understödda högtider, det vill säga röda dagar i almanackan, bör det som högtidlighålls vara av universell karaktär och inte vara kopplat till en speciell grupps religion, kultur eller tradition. Tankar och handlingar som klassificeras som kulturella, religiösa eller traditionsbundna åtnjuter idag en särställning och anses på grund av sin klassificering vara värda att värna och bevara. Varför?

Tydliga definitioner för och gränsdragningar mellan begreppen religion, kultur och tradition finns inte. När man efterfrågar definitioner får man luddiga svar – vilket bara är att vänta; religion, tradition och kultur (liksom ideologi) är omöjliga att definiera, eftersom begrepp som innefattar tankar och handlingar, vilka endast existerar på individnivå, inte kan definieras på gruppnivå. Religioner, kulturer och traditioner utgår från dogmer det vill säga från att det är förpliktigande och på förhand bestämt av någon eller något annat än individen vad som är rätt att tänka och att göra. Upphöjandet av religion, kultur och tradition som något som ska värnas (ibland till och med på individens bekostnad) och definitions- och gränsdragningsproblematiken gör att fokus flyttas från sakfrågan, att rätten och ansvaret förskjuts från individen, och att kritik av religion omöjliggörs; religiösa är till exempel snabba att hävda att tradition och inte religion ligger till grund för kvinnoförtryck och omskärelse.

Men spelar det någon roll vad en handling eller tanke grundar sig i? Förändrar det på något sätt tanken eller handlingen? För att citera Shakespeare: “What’s in a name? that which we call a rose. By any other name would smell as sweet; “ Det är inte religioner, kulturer och traditioner som tänker och begår handlingar utan det är alltid individer som gör det. Därför kan endast individer vara berättigade till skydd och ställas till svars för tankar och handlingar. Och precis som en ros skulle lukta lika gott om den kallades något annat är tankar och handlingar desamma oavsett vad de definieras som. Det är alltid själva tanken eller själva handlingen som är bra eller dålig – exkluderande eller inkluderande. Ett sekulärt samhälle som värnar den fria tanken måste ifrågasätta och bekämpa alla former av dogmer eftersom alla dogmer har sin utgångspunkt i något annat än individen, och ett gott, rättvist samhälle måste alltid utgå från just individen. Det är individer och individers rätt som ska värnas, inte religioners, kulturers eller traditioners.

Jag tror att gemensamma nationella ledigheter och gemensamma högtidlighållanden kan vara bra för sammanhållningen och gemenskapen, men då måste de kopplas till något som förenar oss och som alla vi som lever på den här platsen upplever och har gemensamt. Ett mångkulturellt, sekulärt och globaliserat samhälle kan inte och bör inte bygga sammanhållning på majoritetens religion, kultur eller tradition. Det exkluderar. Sammanhållning som inkluderar alla kan endast byggas på universella värden, såsom demokrati, jämställdhet mellan män och kvinnor, rätten till liv, frihet, egendom och strävan efter lycka och på att uppmärksamma för alla gemensamma upplevelser, såsom dem av naturen och årstidsväxlingarna. Så lika självklart som att politik och stat ska värna universella värden och vara separerade från religion, ska också våra nationella högtider, om vi ska ha dem, högtidlighålla universella upplevelser och händelser och inte vara kopplade till en speciell grupps religion, kultur eller tradition.

Eftersom våra nuvarande stora religiösa högtider sammanfaller med midvinter och vårens ankomst skulle vi, utan att behöva ändra de röda dagarna i kalendern, kunna ta bort den religiösa kopplingen och istället officiellt fira årstiderna. Och de som även fortsättningsvis vill koppla sitt firande till religion kan göra det. Men ett tydligt offentligt ställningstagande att det nationella firandet handlar om årstidsövergångar vore önskvärt, så att alla som bor här och lyder under svenska lagar skulle känna sig inbjudna i firandet och berättigade till ledigheten. Detta tror jag är en mycket bättre lösning än att som nu försöka anamma och uppmärksamma andra religioners högtider i Sverige. Det blir också en välbehövlig markering att stat och religion är separerade.

Glad vår!

Catarina Thestrup

Scientism?

Idag skriver jag mitt sista inlägg som gästbloggare i Curie - min uppmätta tid är nu ute. Den här gången handlar det om det som kallas scientism och ett aktuellt försök att ge begreppet en positiv innebörd.

Solgud

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se