26 okt 2014

Ambition the film...och nu följer ett budskap från den Europeiska rymdorganisationen.

Söndagspredikan: James Croft

Dagens berättelse kommer från All Souls Unitarian Church i Tulsa, Oklahoma, och levereras av James Croft. Croft, som arbetar för The Ethical Society in St. Louis, talar om "Humanism: en tro för det 21:a århundradet".

25 okt 2014

Gud i hjärnan

Vid Humanisternas fortbildingsdag för lärare den 11 oktober föreläste Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet, om möjliga neurovetenskapliga och psykologisk förklaringar till religiositet. Kunskaper som, enligt Larhammar, borde ingå i religionsundervisningen i skolan.

"Tusentals utsatta för medicinbluff"

Sydsvenskan har idag en artikel om kvacksalvaren Anders Sultan, han som vi hade på bloggen häromdagen där han påstod att kolloidalt silver kanske kan bota ebola. Det visar sig inte vara det enda falska löftet han givit, eller vad sägs om följande:
Här är fler olagliga påståenden av Anders Sultan i slutna gruppen "Kolloidalt Silver 2.0" på Facebook. KS står för kolloidalt silver:
Malaria: "Ionosil både förebygger och botar Malaria. Brukar ta ett par teskedar morgon och kväll, det räcker", skriver han.
Borrelia: "skadar inte att ge lite Ionosil så att eventuella borreliabakterier eller virus har en chans att neutraliseras."
Lungproblem, KOL, bronkit: "Behandlas effektivt med en inhalator/nebulisator där man inhalerar silverjonerna direkt i lungorna ..."
Ulcerös kolit, Crohns med flera tarmsjukdomar: "Där kan jag se en anledning att behandla med KS i vatten."
Reumatism, Bechterew och fibromyalgi: "Många blir bättre i sin reumatiska värk med hjälp av KS ..."
Multipel skleros, MS: "De flesta med progressiv MS upplever att sjukdomen kan stanna av och åtminstone inte bli sämre."
Bältros: "Bältros behandlas både oralt och genom KS-indränkta omslag."
Han försvarar sig i tidningen och säger att kolloidalt silver ger "väldigt bra resultat" (fast ändrar sig när han får veta att han talar med en reporter). Gör en rimlighetsbedömning - om resultaten hade varit så lysande som han påstår hade förstås de profithungriga läkemedelsföretagen plockat upp produkten för länge sedan. De arbetar dock under strikt kontroll och skulle bli stämda på miljardbelopp om de sålde overksam medicin. Därför måste de testa sina produkters effektivitet på riktigt. Så de säljer inte kolloidalt silver.

Vad säger expertisen?
– Jo, [kolloidalt silver] kan döda bakterier och cancerceller. Men det krävs sådana helvetiska mängder att du blir silverförgiftad. Då kan dina njurar och din lever ta rejält med stryk, och utan njurar och lever kan du inte leva, säger Åsa Melhus.
Jag har inte ord för det förakt jag känner mot människor som Sultan; människor som profiterar på sina medmänniskors lidande och okunnighet.

Feminism för i helveteInget för moralister. Du har blivit varnad.

Apropå moralism och feminism så pågår samtidigt följande i Iran, rapporterat av Nima Daryamadj:
I Esfahan, Iran, har okända män på MC börjat attackera kvinnor genom att slänga syra i ansiktet på dem. Senaste dagarna har vissa börjat "skämta" och slängt vatten på kvinnor för att skrämma dem. 
För några år sen sa regimen att vattenkrig var förbjudet och några unga arresterades. Tidigare i år arresterades några ungdomar som sjöng och dansade och spelade in sin version av låten "Happy", privat, på sitt tak. Dem kunde man med stolthet hitta och arrestera inom 6 timmar, menförövarna bakom syraattacker mitt på gatan har man inte kunnat hitta.

Häromdan hölls en demonstration mot attackerna. Demonstranterna attackerades och misshandlades av polisen. Inga efterföljer för poliserna, men fotografen som filmade demonstrationen sägs ha arresterats.
 
Sen har vi citatet från Ayatollah Ahmad Khatami fr 3 år sen: "För att kämpa mot dålig hijab tror jag inte att sociala och kulturella [och liknande "milda och försiktiga"] åtgärder är tillräckliga. Jag tror att för lösandet av problemet måste rent [oskyldigt] blod flyta innan rötterna av detta dilemma slits ur vårt samhälle."
Världen behöver feminism.

24 okt 2014

En kristen reducerande människosyn som leder till ökat lidande för människor som redan är offer

Det extremkristna Claphaminstitutet vill förvärra omständigheterna för redan utsatta genom att ge embryon samma rättigheter som traffickingoffer. Till den sortens reducerande människosyn säger vi bestämt nej. Och ryser lite. I sin slutreplik från dagens Aftonbladet Debatt.
Humanisterna baserar sin replik på att ett offer ska ha rätt till sin egen kropp. Vi håller helt med om detta. Det gäller offer för trafficking. Men det gäller också det ofödda barnet som äger okränkbara rättigheter enligt Barnkonventionen, vilken Sverige undertecknat och godkänt. Humanisternas replik andas dock inte en tendens till att acceptera sådana rättigheter.
Barnkonventionen innehåller dock inget avsnitt om ofödda barn - det har man hittat på. Den som är intresserad kan läsa en genomgång av detta från Svensk juristtidning från 1993.

Besvikelse...

Tim Minchin om Koranens helighet

I veckan har en kvinna i Turkiet arresterats, anklagad för hädelse och anstifta till hat mot religiösa. Hon hade postat en bild på twitter med sina skor på Koranen. Uppenbarligen är den, som sätter de orena fötterna på Koranen i Turkiet, moraliskt fördärvad.

Tim Minchin resonerade, under en show 2011, om det här med helighet och Koranen. Han går lite mera försiktigt fram, men är ändå nervös för reaktionerna.

Babu Gogineni leder vetenskapsprogram i Indien

Babu Gogineni, som tidigare ingått i IHEU:s styrelse och idag är organisationens internationella chef i Indien, är programledare för det indiska TV-programmet The Big Questions, ett program om vetenskap och samhället, ur humanistiskt perspektiv. Läs mer på fritanke.no.

För de språkbegåvade finns ett avsnitt av programmet att bese nedan.

23 okt 2014

Rädda Medelhavsinstituten!

I den här frågan är jag jävig då jag har många arbetskamrater som arbetar med antikens historia och arkeologi - Centrum för evolutionär kulturforskning delar våning med Antikens kultur och samhällsliv - samt en son som har detta som specialintresse. Så jag låter andra föra ordet.

Men skriv på protestlistan nu - nedläggningsförslaget är en skandal!

Från Axess
I dagens budgetproposition meddelar regeringen att man tänker lägga ned de svenska Medelhavsinstituten (Rom, Athen och Istanbul) genom att 2017 helt ta bort det statliga ekonomiska stödet. Om förslaget går igenom går ovärderliga kulturinstitutioner i graven.

Från Aftonbladet
Helt utan förvarning lägger regeringen ner de så kallade Medelhavsinstituten (Svenska instituten i Rom, Athen och Istanbul). Pengarna flyttas i stället över till ett nytt naturvetenskapligt centrum i Lund.

Instituten har i många år varit viktiga centrum för svensk forskning om medelhavsområdet, den islamska världen och inte minst Turkiet. Platser där så väl språkforskare, samhällsvetare, konstvetare och arkeologer har kunnat verka.

Alla institut har åtaganden för lång tid framöver och ansvar för stora arkeologiska samlingar, men enligt budgeten ska de vara nedlagda redan 2017. Nedläggningen gör det i princip omöjligt för svenskar att i framtiden göra arkeologiska utgrävningar i Grekland och Italien.

Att ställa viktig humanistisk forskning mot naturvetenskap avslöjar en så konstig vetenskapssyn att det är svårt att tänka sig att regeringen tänkt igenom konsekvenserna.

Och hur skulle de kunna ha gjort det? Frågan om institutens framtid har inte ens utretts – vilket inte är något annat än en kulturskandal.

Från Dagens Nyheter
Kortsiktigt, obegripligt, korkat. Den nya regeringen vill lägga ner de tre svenska forskningsinstitut som haft och har avgörande betydelse för humaniora och inter­nationellt utbyte. Ett förslag iden nya budgeten säger att de tre Medelhavsinstituten i Istanbul, Aten, Rom, inklusive San Michele på Capri, ska avvecklas fram till 2017.

Utan utredning, utan remissförfarande, är den nya forskningsministern Helene Hellmark Knutsson beredd att med ett enda penndrag stryka de värdefulla forskningscentra, som funnits, som i Ateninstitutets fall, sedan slutet av 1800-talet och präglat generationer av svenska arkeologer. Utan detta svenskägda institut har svenskar inte kunnat få tillstånd att gräva i Grekland. Sverige har också ansvar för de katalogiseringar och samlingar som funnits sedan institutet etablerades.

Från Svenska Dagbladet:
Gårdagens största budgetskandal på kulturfronten återfinns emellertid under utgiftsområde 16, dvs utbildning och forskning, närmare bestämt på sidan 308. Här hittar vi en kulturell illgärning av rang. Regeringen slopar nämligen anslagen till de svenska forskningsinstituten i Rom, i Aten och i Istanbul. Besök gärna hemsidorna, notera hur mycket de gör för en mycket mycket liten slant. Huruvida detta även drabbar verksamheten på Villa San Michele framgår inte. Förhoppningsvis klarar sig Axel Munthes fantastiska donation till Svenska staten numera på egen hand.

Från 2017 avslutar staten sin finansiering till de svenska medelhavsinstituten, konstaterar regeringen torrt i budgeten. På Twitter beskriver Ida Östenberg, docent i Antikens kultur- och samhällsliv i Göteborg, lite mer målande vad det är som avslutas. Instituten i fråga markerar en lång tradition av svenskt akademiskt intresse för dessa kulturella vaggor. Svenska Institutet i Rom grundades 1926, det i Athen 1947 och institutet i Istanbul 1962, berättar hon. Under andra världskriget ”stängde de flesta utländska institut i Rom. Inte det svenska. Det fungerade som mötesplats för forskare från andra länder”. Och föreståndaren, Erik Sjöqvist, lät under samma period ”gömma judar på Svenska Rominstitutets vind. Han vägrade öppna porten när man letade efter dem”, twittrar Östenberg som även sammanfattar konsekvensen av de indragna anslagen: ”Svenska utgrävningsprojekt i medelhavsområdet går genom Instituten. Nedläggning innebär slutet för svensk arkeologi i Grekland och Italien.”

"Disputation ska undersökas efter debatt"

Hans Lindquist
2014-10-20 FORSKNING. I samband med att avhandlingen ”Unity Pervades All Activity as Water Every Wave” lades fram i förra veckan, fredag 17 oktober, har en diskussion uppstått kring framförallt valet av opponent vid disputationen.
Malmö högskola tar sitt uppdrag som vetenskaplig institution på största allvar.
För att säkerställa att planeringen och genomförandet av disputationen skett enligt gängse akademisk tradition har nu rektor Stefan Bengtsson beslutat tillsätta en intern undersökning.
Syftet är att genomlysa rutiner och kontrollera att disputationen skett enligt sedvanliga akademiska traditioner och kvalitetskrav.
Undersökningen kommer att ledas av Hans Lindquist, vicerektor för forskning och forskarutbildning.Text: Kommunikationsavdelningen

Regeringen sänker bidragen till trossamfunden

I budgetpropositionen som presterades idag minskar Regeringen bidragen till trossamfunden, rejält, nästan en halvering under en femårs period. Detta gäller de bidrag som delas ut av Nämnden för statligt stöd till trossamfund, vilka går till av staten godkända religiösa samfund, men det inkluderar inte det stöd staten ger till Svenska kyrkan.

I budgeten anges följande:
Prognos 2014    76 miljoner kr
Förslag 2015     71 miljoner kr
Beräknat 2016   64 miljoner kr
Beräknat 2017   53 miljoner kr
Beräknat 2018   46 miljoner kr

I propositionen skriver Regeringen följande om trossamfundens betydelse:
Den religiösa mångfalden i samhället, liksom engagemanget för etiska och existentiella frågor, medför ökad uppmärksamhet för och förväntningar på insatser från trossamfunden. Trossamfunden kan genom sin verksamhet bidra till större kunskap, förståelse och respekt för olika trosinriktningar. Kontakter och samverkan mellan olika trossamfund, liksom trossamfundens egen medverkan inom olika samhällsområden, är värdefull. Trossamfunden erbjuder värdefulla mötesplatser där människor kan få ge uttryck för andliga och existentiella behov och frågeställningar. Trossamfundens roll och arbete i krisberedskap är mycket betydelsefull och SST:s uppgift att samordna lokal krisberedskap fyller en viktig roll. 
Regeringen bedömer att statens stöd till trossamfunden bidrar till att främja den religiösa mångfalden och att statens stöd till trossamfund används i enlighet med målen för stödet.
Det är bra att bidragen till trossamfunden, i den form den ges idag, minskar. Bidrag till de funktioner trossamfunden fyller kan ges till de som utför dessa funktioner och behöver inte kopplas till trossamfund. Sedan är det tråkigt att regeringen inte erkänner att det finns icke-religiösa livsåskådningsorganisationer som fyller samma funktioner och också bidrar till mångfalden i samhället.

"Like a Virgin" - NunneversionenJodå, hon är nunna på riktigt. (Det här är precis något som min fritidsledar-nunna från grundskolan skulle kunnat ge sig på. Syster Edelhild ftw.)

Åsa Wikforss: Tro och vetande

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, har läst Ingemar Hedenius Tro och vetande från 1949. Hon analyserar Hedenius tre postlat:
  • Det religionspsykologiska postulatet: Den religiösa tron innehåller försanthållanden.
  • Det språkteoretiska postulatet: Religiösa utsago kan förstås även av personer som inte accepterar dem.
  • Det logiska postulatet: Två sanningar kan inte motsäga varandra.
Och kärnar i Hedenius filosofi, den intellektuella moralens maxim:
Att inte tro på något, som det inte finns några förnuftiga skäl att anse vara sant.
Wikforss kommer fram att Hedenius håller än idag, även om det är problematiskt att den intellektuella moralens maxim är starkt normativ.

Föreläsningen är inspelad under en fortbildningsdag för lärare som Humanisterna arrangerade i oktober.

22 okt 2014

Abortmotståndarna försökte lura drottningen

Idag replikerar några av oss i Humanisternas styrelse på Aftonbladet Debatt på ännu en i raden av snyft-artiklar om den smala åsiktskorridoren. Den här gången var det några från Claphaminstitutet som försökte låta påskina att de blir tystade i debatten - på debattsidan hos en av Sveriges största dagstidningar!?
Tre ”fellows” vid extremkristna Claphaminstitutet undrar i en debattartikelvarför Uppsala universitet och drottning Silviaställde in sin medverkan i ett seminarium om trafficking när det visade sig att det pris som skulle delas ut kom från antiabortlobbyn.
Förmodligen för att de förstod att de blivit lurade. Hade man fått drottningen på sin lista över pristagare hade det verkat som att hon stod för abortmotstånd, fast hennes arbete handlar om trafficking.
Läs resten av artikeln här.

"Beatles guru i högskolebråk"


Nu har Sydsvenskan snappat upp historien om Maharishi-opponenten på disputationen häromdagen på Malmö högskola. Journalisten ringde mig igår vilket av upphov till följande avsnitt i artikeln, ett avsnitt som jag tycker sammanfattar rätt bra vad som är problemet i den här historien.
Det är dock varken Anders Lindhs egna meditationspreferenser eller val av ämne som upprör kritikerna, utan Malmö högskolas val av opponent – Sue Brown, assistant professor i Maharishi Vedic Science vid Maharishi University of Management i USA. Ett läroverk som den indiske gurun själv startade 1971 och som lär ut filosofins teori och praktik, däribland Yogic flying, som går ut på att nå ett högre medvetande genom att hoppa i lotusställning.
Det lärosätet ger Patrik Lindenfors, docent på zoologiska institutionen på Stockholms universitet och ledamot i Humanisterna, inte mycket för. Det var han som först började ifrågasätta Malmö högskola val av opponent.
Det drar ner trovärdigheten för hela det svenska högskoleväsendet om man släpper in låtsasdocenter i låtsasämnen och låter dem utföra vetenskapliga granskningar av Malmö högskolas disputationer. Det är inte acceptabelt, så ska det inte gå till, säger han.
Formellt var det Johan Elmfeldt, dekan för fakulteten Lärande och samhälle som godkände Sue Brown som opponent.
– Jag förstår inte det sättet att resonera, han [Patrik Lindenfors] drar förhastade slutsatser och påstår saker han inte har grund för. Vi har en ordentlig kvalitetsgranskning hos oss.
– Det handlar om att ha en opponent som kan området och som kan ställa de frågor som är nödvändiga i sammanhanget. Min bedömning mot bakgrund av den föredragning jag fick var allt var i sin ordning.
Om det är detta Malmö högskola menar med "ordentlig kvalitetsgranskning" finns det anledning att oroa sig.

Läs hela artikeln här.

EDIT:
Jag skrev för övrigt till Universitets- och högskolerådet för att se om Maharishi Vedic Science från Maharishi University of Management finns på någon sorts lista över vad de godkänner. Svaret är läsvärt:
Vi har ingen egen lista. I erkännandearbetet utgår vi från den så kallade World Higher Education Database eller respektive lands redovisning av erkända lärosäten (nationellt eller som i USA på delstatsnivå). I American Council of Education’s lista framgår att Maharishi University of Management är erkänt i staten Iowa.Det innebär att om någon skulle vilja ha en bedömning av sin examen därifrån så skulle vi pröva den för erkännande. Generellt sett skulle det sannolikt innebära att en fyraårig bachelor därifrån skulle bedömas motsvara en treårig kandidatexamen (med eller utan inslag av Yogic Flying.)

”Samvetsklausuler i enskilda landsting hotar fria aborten”

Får man inte gehör för sina åsikter på demokratiskt vis kan man alltid smyga in beslut bakvägen. Det här verkar vara abortmotståndarnas senaste taktik där de nu har föreslagit nu en samvetsklausul i landstingen i Kronoberg och Jönköping, något som kan leda till att patienters rätt till viss vård förvägras eller fördröjs. Vilket förstås är syftet. Om detta skriver idag Kristina Ljungros, förbundsordförade RFSU, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, samt Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund på DN Debatt.
Alla vårdyrken genomsyras av den etiska övertygelsen att patientens vårdbehov och egna önskemål ska styra och prägla svensk sjukvård. Alla ska ges samma rätt till den vård som samhället erbjuder. En patient ska inte behandlas annorlunda på grund av vårdpersonals personliga åsikter om vilken vård som samhället ska erbjuda. Införande av samvetsklausul öppnar för godtycke och bryter mot de etiska koderna som sätter patientens rättigheter, integritet och behov först.De som driver frågan om att få åberopa samvetsfriden hänvisar ofta till att det fungerar i Norge. Men det stämmer inte. Det som hänt där är att personer tvingas vänta onödigt länge för att avsluta en oönskad graviditet. En abort ska genomföras så tidigt som möjligt och bör jämställas med ett akut omhändertagande. I vissa områden i Norge kan det vara svårt att få vård i rimlig tid. 
[...] 
Riksdagen har vid ett flertal tillfällen med stor majoritet röstat för att avslå motioner om att införa samvetsklausuler. Detta är en stor och principiell fråga och lämpar sig inte för att genomdrivas via landstingspolitiken.
Läs hela artikeln här.

Meningssökande i vetenskapens era

Sökandet efter kunskap och sökandet efter mening har i och med den moderna vetenskapen blivit två skilda ting. Men människans existentiella strävan består, och fortsätter prägla våra upplevelser och tolkningar av tillvaron. Hur hjälper oss kosmologi eller kvantmekanik att finna vår plats i det komplexa, högteknologiska samhälle vi bebor? Hur kan vi skapa en bärande berättelse om verkligheten i glappet mellan den direkta erfarenheten och de abstrakta modeller som sägs förklara den?

Helena Granström, poet, kulturskribent och fysiker, föreläser om meningssökande och modern fysik. Efter föreläsningen (25 minuter) samtalar jag med och ställer frågor till Granström, om hennes syn på meningssökande.

Varför kan inte humanister ta jobb utanför Ringleden?

Didrik Søderlind, från norska Human-Etisk Forbund, har initierat en tävling om de bästa vitsarna om humanister och ickereligiösa. 50 bidrag skickades in till tidningen Vårt Land och på redaktionen utsedde igår, en livsåskådningspluralistisk jury, vinnaren:
- Varför kan inte humanister ta jobb utanför Ringleden? 
- Därför att människan skall vara i Centrum.
Läs mer och se juryn tala om topp-tre.

21 okt 2014

Rosenberg vill inte att andra skall fatta!

Göran Rosenberg har fått en nyutkommen bok författad av Torbjörn Tännsjö - Fatta! En upplysningsskrift - vilken Rosenberg i alla fall bläddrat tillräckligt i för att kunna kommentera i Expressen: Staten är inte samma sak som samhället.

I kommentaren står det inte så mycket om boken, mer än att Rosenberg erkänner att han inte fattar det Tännsjö vill att han skall förstå. Desto mer skriver Rosenberg om Morgan Johansson:
Den som däremot tycks ha fattat det är vår nye justitieminister Morgan Johansson. I varje fall har han i egenskap av styrelseledamot i Förbundet Humanisterna (där även Tännsjö har ett prominent förflutet) drivit kravet att Sverige ska vara ett sekulärt samhälle.
Rosenberg syftar här, med största säkerhet, på något Johansson skrev i en debattartikel 2009, ihop med ett flertal andra. I den förklarar skribenterna vad de avser med ett "sekulärt samhälle":
Lagar och normer som ska omfatta alla måste bygga på allmänmänskliga grunder, inte på religiösa. Lagarna ska formuleras av demokratiska institutioner och normbildningen styras av kritiskt tänkande och fri argumentation i öppna samtal. Ett sådant samhälle kallas ett sekulärt samhälle. [...] 
I det sekulära samhället råder religionsfrihet, rätten att tro på vilken gud man vill – men också rätten att inte tro på någon gud alls.
Detta håller uppenbarligen Göran Rosenberg inte med om. Han skriver:
Jag vet inte om justitieministern fattat att det är skillnad på en sekulär stat och ett sekulärt samhälle. USA har exempelvis en sekulär stat men är inte ett sekulärt samhälle. Detsamma gäller för de flesta demokratier om man skrapar lite på dem. I en sekulär stat är alla värderingar och åsikter lika inför lagen oavsett om de grundar sig på religion eller något annat. I ett sekulärt samhälle däremot har värderingar och åsikter grundade på religion trängts undan av värderingar och åsikter grundade på "förnuft" och "vetenskap", vilket enligt de redan upplysta är vad som oundvikligen händer när folk börjar fatta.
Det han uppenbarligen inte håller med om är hur ordet "samhälle" används av Johansson. Rosenberg är en klok man, så jag utgår ifrån att han fattat att de använder ordet "samhälle" i olika betydelser. Alltså försöker han medvetet lura Expressens läsare att misstro Morgan Johansson. Rosenberg skriver i avslutningen:
Mitt problem med upplysningsmissionärer som Tännsjö och Johansson är inte deras tro på "rationalitet" och "vetenskap", inte heller deras kritik av "religion", utan deras övertygelse om att skillnaden mellan det ena och det andra är en fråga om att fatta. Och i Morgan Johanssons fall, övertygelsen om att religion bara kan tolereras så länge den inte lägger sig i politiken.
Jag har inte läst Tännsjös bok, så jag kan inte avgöra om det som skrivs ovan står i den, enligt förlaget beskrivning handlar dock inte boken om att skillnaden mellan religion och vetenskap är "en fråga om att fatta". Jag känner inte heller till att Johansson påstått något sådant. Det sista påstående om Johansson är en uppenbar lögn. (Han talade nyligen om sin syn på religion och politik i P1.)

Oavsett hur mycket Göran Rosenberg själv förstår, så hjälper inte hans skriverier läsarna att fatta om det finns någon verklig motsättning mellan honom och Tännsjö, Johansson och Humanisterna i frågan om religionens plats i samhället. Istället sprider han medvetna missuppfattningar. Detta är ett svek mot oss som vill förstå.

Kan kolloidalt silver bota ebola?Lite påhittighet kommer man långt med. Så här låter fria fantasier med läkarrock på. Det här är en av de pseudovetenskaper som egentligen inte är rolig eftersom kolloidalt silver är hälsofarligt i för stora mängder. Att tänka tanken på kvacksalvare som testar hokus pokus-produkter på fattiga ebola-offer gör att man blir lite ... inte glad i alla fall. Livsmedelsverket har mer information. Liksom förstås Vetenskap och Folkbildning.

Årets förvillare 2009 diskuterar Ebola


Från Annika Dahlqvists blogg. (Om ni surfar över dit - håll hövlig ton tack, trots den förskräckande kommentaren!)

Hymn till Satan

Den tidiga Socialdemokratin var ett sammelsurium av socialister, anarkister, reformister, revolutionärer, fritänkare och - satanister. Året innan Ungsocialisterna bröt med moderpartiet publicerades dikten Hell till Satan (av signaturen n.) i deras tidning Brand (Nr 6, 1907).
Blake's illustration av Lucifer as i Miltons Paradise Lost
Hell dig Satan,
som kunde locka
första kvinnan
till att plocka
kunskapens frukt!
Vad fanns väl innan
vetandets ljus i världen kom?
Gudens hatade tuktan
cellerna i mänskans hjärna
tvang till fruktan;
tvang dem spjärna
mot att ordna
efter innehållets art;
tvang dem att lyda
en småsint gud
i smutsiga, inskränkta
lagar och bud. 
Men Du Store
Helige Satan,
Mänskoälskarn,
Gudahatarn,
slugare var än
åldrige guden
slugare ock än
ockrande juden (kommentar: antisemitism)
som ställde upp de tackfyllda buden.
Därför du lyckades
tala med kvinnan,
lyckades locka
henne att plocka
frukterna innan
avundsjuke guden
i trädgården kom
i aftonens stillhet
att se sig om. 
Och så kom
sanningens helga ljus,
lyste all världen om,
lyste från hus till hus.
Och mörkrets onda makt
mot sanningen gnytt,
men vettet med sin makt
kommit i ljusets prakt
– skuggorna flytt. 
Därför: Hell Dig
Helige Satan,
Mänskoälskarn,
Gudahatarn!
Stor i sin härlighet
skymtar Din Helighet!
fram ur Din storslaget
skrämmande
Förfärlighet!
 Hämtad ur Hatets sånger - Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885-1910).

hård kritik mot Utterdahl i Värmland

20 okt 2014

Malmö högskola svarar

Malmö högskola svarar nu på kritiken mot Maharishi-disputationen och deras svar är verkligen intetsägande. Goddag yxskaft.

De religiösa mörkermännen svarar

De religiösa mörkermännen har slutreplik i abortdebatten. Först hävdar de att arbetet mot trafficking och abort utgår från samma människosyn, sen att abort och trafficking inte kan jämföras. Först menar de menar att en vuxen kvinna och ett embryo båda är skyddsvärda individer, sen att argumenten mot abort inte skulle vara religiösa.

"Biologiska fakta visar att mänskligt liv uppstår vid befruktningen." NEJ. Biologiska fakta visar att mänskligt liv uppstod för sådär 6-7 miljoner år sedan och fortsatt sedan dess. Det som uppstår vid befruktningen är en cell med en unik genkombination. Att sätta likhetstecken mellan cell och människa är att verkligen reducera vad "människa" innebär. Det enda sättet att komma till slutsatsen att ett embryo och en kvinna är lika skyddsvärda är att tro att embryot fick en själ vid befruktningen.

Den här artikeln ger mig rysningar.

Alice Bah ber Gud om hjälp

Kulturminster Alice Bah önskar att Gud tar livet av några barn, vars liv hon anser är meningslösa. När hon gjort detta, får hon direkt den gudomliga insikten att hon hade fel. Det är hennes liv som är meningslöst om hon inte gör allt vad hon kan för att hjälpa de barn hon nyss önskade livet ur.

Det finns mycket att fundera på i denna berättelse, t.ex. blir Bahs liv meningslöst igen, när det inte längre finns några barn som lever under de förhållande som barnen i detta fall gjorde? Är det därför Gud nöjer sig med att kommunicera med Bah, låter bli att hjälpa barnen direkt, så att Bahs liv blir meningsfullt? Hur kunde Bah tro att Gud skulle döda några barn, bara för att hon önskade det?

Berättelsen och ljudklippet nedan är hämtat ur Alice Bahs sommarprat i P1 2011.För de som vill hjälpa, och inte väntar på Guds uppmaning, rekommenderas nedanstående hjälporganisationer. Omtanke utan baktanke.
Röda Korset
Rädda Barnen
Läkare Utan Gränser
UNICEF

Apropå Maharishi-teologiska disputationen i Malmö: Jesus and Moe

Samma retorik som förra seklet


Att kristendomen tynar, detta får man veta av präster och biskopar, då de orda om tidens oro. Endast när en icke troende säger detsamma, ropa de att ”kristendomen lever kraftigare än någonsin”. 
- Ellen Key, 1905

Nytt avsnitt av skep-humanistiska Radio Houdi: #102 – Radio Houdi och Familjen Addams


Trots att Anders på grund av sjukdom ser ut som onkel Fester i Familjen Addams, kommer här ett välfyllt avsnitt nummer 102!

Trots Yosemite, PC, förkylning, Gud och Jesus, bilkörning, trötthet och lite till så fick John och Anders ihop ännu ett avsnitt av deras favoritpodcast: Radio Houdi

Det blev avsnittet som blir “En timme av ditt liv som du aldrig får tillbaka” som norske komikern Are Kalvö skulle säga. Jimmie Åkesson är utbränd, finns det en Gud? Och hur var det med Astrid Lindgren och Bröderna Lejonhjärta? Har Jesus.iFokus ett hjärta och vad sa Jesus i Tomasevengeliet? Och hur mycket betalar ateister för maten på restaurang där Gud bestämmer vad man ska betala?

Aftonbladet stänger in kändisar i “spökhus” under Halloween.
Och på tal om Halloween: Varför inte skaffa en bild på Wednesday Addams sittandes på din grav eller betala för nöjet att få ett dödshot av henne?

Innan vårt äkta psychic medium – Karsten Torebjer – tar till orda och visar ännu en gång att han är ett äkta medium berättar John om sin kärlek till Familjen Addams. Vi får höra John growla som Lurch tillsammans med Jill Johnson, Anders Berglund och Andreas Johnson.

Säga vad man vill om Radio Houdi men för att vara dårar och outbildade får de till ett välfyllt program.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se