14 apr. 2010

Skillnaden mellan ateism och Humanism

Ett vanligt argument från meningsmotståndare är att Humanisterna enbart är en ateistisk organisation.
Illdåd som utförts av ideologier som är ateistiska (t.ex. kommunismen) presenteras som bevis för att Humanismen är otillräcklig som värdegrund.

Låt oss därför reda ut begreppen :

Ateism innebär enbart frånvaron av en specifik tro - nämligen frånvaron av gudstro.
Ateism innehåller ingen tro på något annat - t.ex. värderingar, människosyn eller ideologi.

Humanism däremot innefattar en tro på ett flertal saker:
  • Tron på individens okränkbara fri och rättigheter.
  • Tron på jämlikhet oavsett kön, sexuell läggning eller etnicitet.
  • Tron på att förnuftet och den vetenskapliga metoden är de bästa verktygen för att förklara vår värld och existens.

Den tredje trossatsen brukar för de flesta humanister leda till ateism.

FNs deklaration om mänskliga rättigheter ligger i stort sett i linje med de två första trossatserna, vilket gjort den till ett bärande dokument inom Humanismen.

Humanismens värdegrund bygger på upplysningsidealen.
Ateismen saknar värdegrund.

20 kommentarer:

Eric Wadenius sa...

Det argumentet om ateistiska regimer är absurt i högsta grad.

Att ens försöka placera alla icke-teistiska ideologier i samma kategori är som att placera alla idrottslag som inte är AIK i samma kategori och sedan hävda att man kan generalisera om kategorin utifrån denna premiss.

Det är omöjligt att dra några kollektiva slutsatser ur de kategorierna utöver att de är just icke-teistiska eller icke-AIK.

Lennart W sa...

Men handen på hjärtat, är t.ex. här sajten i första hand ateistisk eller i första hand humanistisk?

Patrik Lindenfors sa...

Bra fråga Lennart, tyvärr. Vi jobbar på det!

Per Ewert sa...

Det finns flera punkter i den här posten som rutschas över alltför lättvindligt. Jag hoppas kunna ge en fylligare kommentar i ett gästbloggande inlägg.

JemyM sa...

Skall man vara ärlig saknar både humanismen och teismen värdegrund, de är ställningstaganden ("Gud" i centrum vs "människan" i centrum). Ateism är dock en icketillhörighet endast relevant i närvaron av teister.

ThSt sa...

Betraffande illdad ar det syftet i vilket en handling begas som ar relevant.

"Pol Pot var ateist, alltsa ar ateismen skyldig till Pots illdad" ar en sallsynt ointellektuell konklusion. Hitler var vegetarian, men inte beror val forintelsen pa vegetarianism?

Manga har begatt grova brott i politiska syften - att de dessutom varit ateister ar inte relevant, annat an om ateism varit syftet med illdadet. Och sadana exempel ar ganska svara att finna.

Illdad dar religion utgor syftet ar daremot lattidentifierade. Forr liksom nu.

Martin sa...

Hitler var INTE vegetarian...
(Tyvärr, får man väl säga, då exemplet är slående!)

ThSt sa...

Byt vegetarian mot "hade mustasch" da ;)

Inte ar mustaschen anledning till forintelsen.

Magnus Persson sa...

Liknelsen med Hitlers mustasch är visserligen roande men är det inte lätt för en religiös person att också förneka religionens påverkan med liknande argument?

Vissa förespråkare av religion hävdar ju att i princip alla världskonflikter och oroshärdar handlar om pengar, makt eller alla möjliga andra anledningar än just religion.

De vill ju likna religionens roll vid just en mustasch - helt irrelevant för konflikten men en gemensam nämnare som sekulariserade demokratier "inbillar sig" är ett genomgående mönster.

Jag vet heller inte om jag håller med om att ateism måste vara utan värdegrund. Min fyraåriga dotter är inte medveten om humanism, ateism eller eventuella gudsväsen. Ändå vet hon att det är fel att skada andra, ljuga och döda etc.. Hon är för tillfället en "äkta" ateist - någon som inte ens reflekterar över frågan om det skulle finnas en alternativ verklighet med övernaturliga väsen och andra dimensioner av liv.

ThSt sa...

Det finns naturligtvis illdad som befinner sig i ett gransland, dvs dar syftena kan ha varit blandade (ex Irakkriget dar det kan finnas viss sanning i att Saddam ansags vara ett hot, samtidigt som dokument nu avslojar krigsmotiveringar baserade pa bibelcitat).

Det finns daremot gott om fall dar syftet ar uppenbart religiost - darfor att det ar uttalat sadant. Religiosa kan knappast neka till sina egna uttalanden. I forna dagar inkvisition, haxbal, avrattande av vetenskapsman osv. I vara dagar 9/11, sharialagar, stening, kvinnans underordning, diskriminering av homosexuella, forhindrande av kondomdistribution, "jihad", pavens skydd av pedofiler, motstand mot abort for valdtagna 9-ariga flickor, utbildning av barn i kreationism etc... Allt det har utgor brott mot de manskliga rattigheterna dar syftet ar primart religiost.

Lennart W sa...

Bibelcitat som den egentliga orsaken till Irakkriget?

LOL.

ThSt sa...

Kara Lennart, vi vet att du kan fantisera vi det har laget, nu ar det dags att lara sig lasa istallet! :)

Det star faktiskt inte "den egentliga orsaken" utan raka motsatsen. Det star att irakkriget ligger i en grazon dar flera syften kan ha funnits.

Som bekant var den forsta motiveringen "massforstorelsevapen" ren logn baserad pa fabricerade "bevis". Nasta motivering blev "demokrati at det irakiska folket", vilket ju kan vara sant men att den forklaringen skapades nar den ursprungliga brakade samman drar ju ner trovardigheten i detta. Om kriget var ett "valgorenhetsprojekt" sa hade det naturligtvis varit enklast att saga sa redan fran borjan.

Efterhand har dokument avslojats som visar att det funnits religiost inflytande, bland annat genom bibelcitat. Hur starkt eller avgorande det varit maste vi daremot lata vara osagt. Det ligger i grazonen.

Lennart W sa...

ThSt,
Vänsterpropaganda, även om det iofs har visat sig att farhågorna om WMD var överdrivna. Sant är iaf att det verkligen fanns ett program för kärnvapenutveckling innan det första Irakkriget. Något som UNSCOM under Rolf Ekeus sedan var med och nedmonterade. Är själv bekant med en som var där och sprängde anläggningar för UNSCOM.

Kemgasattacken mot Halabja kanske du också minns. Att Saddam både hade intresse av WMD och vilja att använde dem står iaf helt klart.

Saddam blev dock allt kaxigare efter några år och allt mindre samarbetsvillig med FNs inspektörer som du kanske minns. Vad hade han egentligen på gång nu innan det senaste Irakkriget började? Ingenting visade det sig ju som sagt, men det kan nog ha varit så att han ville att omvärlden skulle tro att han var lite farligare än vad han var. Finns iaf en svensk rapport som spekulerar om det. Ska jag gräva fram den?

Peder M Palmstierna sa...

Lennart, är denna webbplats i första hand ateistisk eller humanistisk frågar du. Säkert föranlett av att det förekommer så mycket religionskritik. Men handen på hjärtat - hur många av inläggen handlar om att bevisa att det inte finns några gudar och hur många handlar om kritik av religioner för deras negativa effekter för samhället och individen? Att försöka bevisa att inga gudar finns är en typiskt ateistisk syssla, medan att kritisera religioner är en av Humanisternas viktigaste uppgifter i strävan efter ett sekulärt samhälle. Visst, även ateister som inte kallar sig humanister kritiserar religioner. Det betyder bara att du inte kan använda förekomsten av religionskritik som kriterium på om ett forum är ateistiskt eller humanistiskt.

En annan viktig uppgift vi har är att lyfta fram humanismen som livsåskådning, något som jag själv försöker prioritera och gärna skulle se mer av här. Den typen av inlägg kanske är i minoritet, men de finns och det faktumet understryker att detta är vad namnet beskriver: en humanistisk blogg.

ThSt sa...

Lennart, det har visat sig att pastaendet om WMD var en medveten logn som IAEA bestred fran forsta borjan.

Det egentliga syftet ar fortfarande olost men att det funnits ett religionsperspektiv ar klart nu. Bortsett fran att dokument visar detta har ju Bush sagt sjalv i intervju att han startade kriget eftersom han "horde Gud" uppmana honom till detta.

Fragan ar hur avgorande "guds rost" var.

Lennart W sa...

ThSt
Det finns så mycket politisk agenda i det där, vilket när allt kommer omkring inte är mycket bättre än t.ex. religiös eller ateistisk (!) agenda. Vad är sant?

En iaf något så när objektiv bedömning kan man iaf hoppas på finns i FOIs rapporter (FOI=Försvarets Forsksningsinstitut).

Kort text: Falska kort Bagdads fall av Wilhelm Unge och Hans Furustig.

"Saddam Hussein satsade hårt på att få omvärlden att tro att Irak hade massförstörelsevapen. Det lyckades så bra att USA och Storbritannien till viss del vilseledde sina egna befolkningar att stödja kriget mot Irak på felaktiga grunder."

IRAKISKA MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN OCH
VILSELEDNING
“The Currently Accurate, Full, and Complete Declaration”
Rapport på 71 sidor av samma författare.

Lennart W sa...

Peder, jag citerar från det här blogginlägget:

"Humanism däremot innefattar en tro på ett flertal saker:
* Tron på individens okränkbara fri och rättigheter.
* Tron på jämlikhet oavsett kön, sexuell läggning eller etnicitet.
* Tron på att förnuftet och den vetenskapliga metoden är de bästa verktygen för att förklara vår värld och existens.
Den tredje trossatsen brukar för de flesta humanister leda till ateism."

OK för att man kan dra den slutsatsen av huvudpunkterna, men det är knappast de där punkterna som diskuteras mest på den här sajten. Allra mest handlar det om antireligiös propaganda.

Visst kan man i många fall kritisera religion med de där punkterna som grund, men faktiskt även mycket annat, som t.ex. Nordkorea, Ryssland, Kina, osv, som aldrig nämns här (för att det inte passar in den antireligösa agendan).

Men kanske ännu viktigare är att man ju inte bara kan kritisera, som om man är någon tonåring. Var är den konstruktiva dialogen?

Peder M Palmstierna sa...

Lennart, på vilket sätt säger du emot mig? Du säger "antireligiös propaganda", jag säger "religionskritik", ja, det är mest det det handlar om här på bloggen. På vilket sätt menar du att det definierar den som "ateistisk"? Ateism leder inte automatiskt till religionskritik. I humanismen som vi definierar den ingår däremot bland annat religionskritik. Du får gärna definiera en humanism i vilken religionskritik inte ingår, men då talar vi om olika saker.

Visst skulle vi mycket väl kunna kritisera Nordkorea och allt det där som du nämner, men om man försöker göra allt så får man ingenting gjort. Man måste prioritera. Många humanister upplever att religionernas inflytande ökar med negativa konsekvenser, alltså prioriterar de religionskritik. Själv tycker jag också att det är viktigt men jag försöker för min del prioritera att skriva om humanismens positiva sida. Men oavsett detta mitt lilla bidrag, även om religionskritik vore det enda som stod till buds här, så har du inte svarat på frågan hur religionskritik enligt din mening definierar ett forum som "ateistiskt".

ThSt sa...

For min del handlar valet av fokus pa hur man uppnar mest resultat. Egentligen kan inga stora varldsproblem kan losas utan att religionsfragan loses, men loser vi religionsfragan sa skulle manga varldsproblem kunna losas.

Det ar helt enkelt valdigt rationellt for den som ar humanist att satsa pa religionsfragan.

Peder M Palmstierna sa...

Och det fokuset tycker jag att du skall behålla, ThSt! (Visst var det Therese?) Jag för min del tror dock att fler kan våga kapa navelsträngen till religionen (om uttrycket tillåts) om de ser att det finns ett alternativt sätt att uppleva meningsfullhet och förundran i livet. Men den främsta anledningen till att jag hellre väljer att fokusera på humanismens positiva sida är att den sidan finns och har givit mig så mycket att jag vill dela med mig.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se