13 apr. 2012

Religionsfrihet

4 kommentarer:

Johan Lundgren sa...

Stämmer ganska bra in på alla åsikter, inte bara religion.

Patrik Lindenfors sa...

Inom vetenskapen är det precis tvärtom - där är det just de synvinklar man inte har som är de intressanta. Och politiker älskar debatter. Så jag vet inte vilka "alla åsikter" du menar riktigt. Om matlagning? Om böcker? Om naturvård?

Johan Lundgren sa...

Jag menade nog främst politiska åsikter av olika slag.

Politiker älskar inte debatter för att de bryr sig om den andres åsikter, utan för att de är skådespel där de kan föra fram sina egna åsikter med en kontrast, de är inte ute efter att faktiskt komma fram till något för egen del med hjälp av den andres åsikt.

Vad gäller andra mer personliga åsikter som böcker och sådant är folk hyfsat känsliga och brukar mest vara intresserade av andras åsikter så länge de inte ligger i konflikt med de egna.

Vetenskapliga perspektiv räknar jag inte som åsikt i samma mån, just för att det är en metod snarare än en ståndpunkt, men visst där är det tvärtom.

Patrik Lindenfors sa...

Den dagen vi har regelbundna religiösa debatter där olika trosföreträdare lägger fram argumenten för sin tro, den dagen håller jag med om din analys.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se