25 nov. 2012

Sekularism är ett uttryck för otacksamhet

Linus Bylund är Jimmie Åkessons (SD) pressekreterare, och han kommenterar skolans konfessionsfrihet på twitter. Läs inläggen nerifrån och upp:


Sveriges historia är alltså på gott och ont format av kristendomen, och sekularism är ett uttryck för fanskaps otacksamhet.

Snart fattas bara ett järnrör för att ställa saker och ting till rätta. Han skriver alltså:

Nu är det så, oaktat om du gillar det eller ej, att Sverige till stor del ser ut som det går pga en tusenårig kristen tradition. Även jag som 100% ateist bär värderingar och beteenden som formats av vår kristna historia. Inget att skämmas för. Kristendomen är en omistlig del av Sverige och jag tycker det är både historielöst och skamlöst att relativismens och oförståelsens förkämpar ger sig på fundamentet, inte bara för Sverige, utan för sin egen existens. Visa lite tacksamhet istället era skamlösa fanskap.

21 kommentarer:

Patrik N sa...

För SD är det naturligt att ingå allians "med kristendomen" eftersom det slag man utkämpar riktar sig mot kristendomens huvudkonkurrent islam och dess följare (läs: invandrare från länder där islam är den dominerande religionen).

Allt enligt devisen "fiendens fiende är min vän".

Ulf Gustafsson sa...

Bylunds odemokratiska tweet i frågan är också värd att uppmärksamma:

"@LinusBylund: Kan vi inte bara folkomrösta om huruvida samtliga skolavslutningar regelmässigt ska hållas i kyrka? Så kan ni 5% hålla truten sen."

https://twitter.com/linusbylund/status/272623570088243200

Camilla Grepe sa...

Bylund avslöjar sin okunskap. Man kan inte folkomrösta bort grundlagens skrivning om religionsfrihet i RF 2:2, dvs frihet FRÅN religion.

Gunnar Lindholm sa...

Sanslöst...

Har jag missat något, men har vi allmänrösträtt, demokrati, avsaknad av hädelselagar, religionsfrihet tack vare kristendomen (som Bylund säger)?

Anders, tack för att du belyser deras stolligheter.

Anders Hesselbom sa...

Tack Gunnar för att du delar vår kamp för förnuft och frihet!

Gunnar Lindholm sa...

Å, inget att tacka för, jag gör bara det jag tycker alla borde göra.

Om vi ska klara klimatförändringar och andra utmaningar (t.ex. mat till alla) så behöver vi något annat än bakåtsträvare som tror att vi löser allt genom att retardera tillbaka till kristna värderingar (vad det nu är?) och skylla allt på "de andra".

Jag skulle snarare säga att sekularism är ett uttryck för ett mycket genomtänkt ställningstagande för ett samhälle där det inte ska finnas något åsiktsförtryck.

Patrik N sa...

Håller med dig Gunnar. Jag brukar förfäkta idén att vi ska tala om en sekulär stat och inte om ett sekulärt samhälle. Om staten är sekulär innebär det att den inte påverkas av religiösa föreställningar i större utsträckning än av andra föreställningar. Om istället samhället ska vara sekulärt så kan man lätt läsa in att vi vill att religiösa inslag inte ska få förekomma i och påverka samhället (vid sidan av det vi kallar staten) och det är väl inte tanken?

Måns Tånneryd sa...

Herr Bylund verkar ju vara lite av en galenpanna på många sätt men dessutom så ser han ju det här med Sverige och kristendomen från fel håll, vilket han är långt ifrån ensam om. Vårt svenska samhälle har utvecklats till ett förhållandevis jämställt och förnuftigt sekulärt samhälle trots tusen år av kristendom inte på grund av eller tack vare.

Johnny Lilja sa...

Ja, vad ska man säga. Bylund är lika okunnig som vår skolminister!

Gunnar Lindholm sa...

Patrik N,

Bäst att vara extra tydlig!
Jag har inget principiellt problem med att folk är religiösa eller vill sprida sina religiösa idéer. De får även knacka på min dörr och försöka berätta om Jesus om de vill. Jag kommer dock kritisera deras idéer och påpeka konstigheter. Kanske till och med driva med de värsta stolligheterna? Satir är bra :)
Det verkliga problemet jag har med religiösa är när deras idéer går ut över andra.


Staten skall dock förhålla sig neutral och enbart reglera spridande av religiösa eller icke-religiösa budskap i form av lagar om ljudvolym, spam, hets mot folkgrupp, o.s.v.

Sari sa...

Han kallar alltså meningsmotståndare för "skamlösa fanskap". Hur kan dessa män sitta i riksdagen?! De besudlar det positiva man möjligen skulle kunna extrahera ur begreppet "svenskhet". Jag SKÄMS.

David sa...

Anders Hesselbom: Vad menar du sekularism i sammanhanget? ("Sekularism är ett uttryck för otacksamhet"). Bara undrar

Anders Hesselbom sa...

I detta fall åsyftar Linus Bylund separation av kyrka och samhälle, eftersom det är kommunal skola som hänvisas till. I repliken ovan, benämner jag detta som sekularism. Den sekulära staten är inte lika öppen för samtal, eftersom Kyrka och Stat gått skilda vägar (för 12 år sedan).

Benzocaine sa...

"@LinusBylund: Kan vi inte bara folkomrösta om huruvida samtliga skolavslutningar regelmässigt ska hållas i kyrka? Så kan ni 5% hålla truten sen."

Kan vi inte folkomrösta om huruvida SD ska få sitta i riksdaden så kan de 8% hålla truten sedan? *ironi*

Sari: Jag skäms över att SD sitter i riksdagen över huvud taget. Deras utspel skäms jag inte för, dels för att de inte har något med mig att göra och dels för att det inte är annat än jag förväntar mig från SD.

Patrik N: Angående sekularism är mitt mål ett sekulärt samhälle. Man behöver inte lagstifta för att nå dit. Däremot sekulära myndigheter är något man kan och bör lagstifta om.

Benzocaine sa...

För övrigt är det här SD i ett nötskal och främsta anledningen till att jag skyr dem som pesten. De vill stärka kyrkans makt över oss. I de frågorna är de långt värre än KD (R.I.P) var.

SD går längre i sitt abortmotstånd, längre i att inte acceptera homosexuella osv. Tag allt negativt med KD i kvadrat och du får SD.

Tyvärr är det här en sida hos SD som sällan eller aldrig diskuteras.

Gunnar Lindholm sa...

Benzocaine,

Det är svårt att tro att de är så kristna, Bylund var väl till och med 100% ateist (men väldigt kär i kristendomen, hur det nu går ihop sig).
Så är de så kristna eller tänker de sig:

invandrare är ofta muslimer, så vi skaffar oss ett religiöst tillhygge för att använda mot vissa invandrare?


Ja, det vore nog bra om det gjordes bättre granskningar av SD som inte bara tog upp hata invandrare spåret.Min "Sheldon Cooper"-sida påpekar att om man tar något negativt (SD) i kvadrat så blir det något positivt.

Benzocaine sa...

Det gäller bara i matematiken. Om du istället negerar, kvadraterar och negerar igen, så får du ännu mer negativt. En negation matematiskt är egentligen bara ett sätt att ange riktning. (-4 km är detsamma som 4km åt andra hållet). Så jag ser det som att man accelererar i fel riktning.

Angående hur SD använder kristendomen som maginotlinje mot islam citerade jag i fel tråd från deras websida:

"Den svenska staten kan och bör inte vara religiöst neutral. Sverige har varit ett kristet land i över tusen år. Kristendomen är intim sammanvävd med den svenska kulturen och identiteten. Få andra idéer och institutioner har varit lika betydelsefulla för formandet av den svenska kulturen som kristendomen och den svenska kyrkan. Det svenska språket, konsten, litteraturen, filosofin, moralen, traditionerna, arkitekturen, musiken m.m. är alla exempel på samhällsområden som varit och är starkt färgade av vårt kristna arv. Påverkan har dock också varit ömsesidig. Förhållandena, förutsättningarna och kulturen i vårt land gjort att den svenska kristendomens historia innehåller vissa särdrag i jämförelse med andra kristna länder. Många kristna högtider och traditioner är fortfarande en självklar del av vår nationella kultur och utgör viktiga inslag även i många icke troendes liv. Att känna till och förstå det svenska kristna kulturarvet är en viktig nyckel till att förstå vårt lands historia, kultur och samtid. Bevarandet av detta kulturarv är således en angelägenhet för alla svenskar, troende såväl som icke-troende. För att kunna förhålla sig strikt religiöst neutral skulle staten behöva fjärma en betydande del av det svenska kulturarvet ifrån de offentliga verksamheterna och det offentliga rummet och detta är ingenting som Sverigedemokraterna ser som önskvärt. Kristendomen bör i kraft av sin historia tillåtas att inneha en särställning i förhållande till andra religioner i Sverige."

Precis som Linus Bylund kan de vara 100% ateister men ändå tycka att det är bra om andra är kristna. Med risk för att bekräfta någon variant på Godwins lag så är det exakt samma synsätt som Breivik har. Det är en åsikt som gång på gång återkommer inom högerextremism och konservatism. Det är väl ett bra sätt att hålla pöbeln i schack, antar jag.

Inte oväntat är SD rojalister också. Och ändå påstår de att de inte är höger? Hur får de alla sina högeråsikter att gå ihop med att inte vara höger???

Benzocaine sa...

SD om homoadoption:

I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör barnet ha rätt till både en man och en kvinna som en ersättning för den far och den mor man har förlorat. Detta är orsaken till att vi motsätter oss statligt sanktionerad adoption för såväl ensamstående, som samkönade par och polyamorösa grupper. Undantaget från ovanstående princip är fall som gäller nära släktingar eller personer som barnet redan odlat en nära relation till.

SD om homoäktenskap:

Bortsett från att vi inte anser det vara förenligt med barnens bästa att låta samkönade par och polyamorösa grupper adoptera och inseminera samt att det bör vara upp till de religiösa församlingarna själva att avgöra huruvida vigselakten skall utsträckas till att gälla även andra än två människor av olika kön, så skall personer som tillhör någon av de sexuella minoriteterna ha samma rättigheter och skyldigheter som andra.

SD om aborträtten:

Vi ser med stor oro på de höga aborttalen. Vi vill få till stånd en nationell handlingsplan för att minska aborttalen. Partiet förordar, liksom de flesta länderna i Europa, fri abort fram till den 12:e graviditetsveckan. För abort efter den 12:e veckan till följd av medicinska eller andra tungt vägande skäl ska det krävas tillstånd av Socialstyrelsen.

osv, osv...

Finns mycket att kritisera hos SD som inte har med invandringen att göra.

Sari sa...

Benzo, "Jag skäms över att SD sitter i riksdagen över huvud taget.."

Precis det jag menade ju.

Hatar att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv. Om de nu oroar sig så mkt över aborttalen så borde de motionera för statligt sanktionerade preventivmedel istället. *profaniteter*

Benzocaine sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Benzocaine sa...

Sari: Och bättre sexualupplysning, samt att stärka kvinnors makt över sin egen sexualitet (istället för att försvaga den, t.ex genom inskränkt aborträtt).

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se